Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ασπα Γοσποδίνη, Καθηγλητρια ΠΟλεοδομίας & Αστικού Σχεδιασμού, Παν. Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος του ΟΡΘΕ 2010-11' | 19 Ιανουαρίου 2014, 20:33

    Η κατάργηση των ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ δεν θα συμβάλει στη βελτίωση των κρατικών δομών στο χωρικό σχεδιασμό. Δεν θα απλουστεύσει καμμιά διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού μητροπολιτικών περιοχών. Αντιθέτως, η κατάργησή των ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΠΕΚΑ και τις Περιφέρειες θα αναγκάσει του Δήμους να ρυθμίζουν τα πολεοδομικά και χωροταξικά θέματά τους μέσω του κεντρικού κράτους, συχνά σε μεγάλη απόσταση από τους Δήμους. Η νέα Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ δεν διαφαίνεται να ενισχύεται με τις αρμοδιότητες και τα εργαλεία που προτείνονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο, ενώ από την κατάργησή των συγκεκριμένων οργανισμών διαφαίνεται αδιαφορία για την πολύτιμη εμπειρία και γνώση του στελεχιακού δυναμικού τους. Κατά την περίοδο που διατέλεσα Αντιπρόεδρος, είχαμε καταβάλει προσπάθειες ενίσχυσης του στρατηγικού συντονιστικού ρόλου του ΟΡΘΕ και είχαμε ζητήσει την περαιτέρω στελέχωση του επιστημονικού δυναμικού του.