Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ' | 20 Ιανουαρίου 2014, 09:55

    Άξιοι για μια ακόμη φορά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης. Προφανώς αναζητείται φόρμουλα για την συμπλήρωση της δεξαμενής της διαθεσιμότητας-απόλυσης με το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος, οπότε ο ρόλος του δήμιου ανατίθεται στον Προϊστάμενο-Αξιολογητή.Ελπίζω μόνο όσοι έχουν θέση ευθύνης στο Δημόσιο να καταλάβουν την παγίδα και να σταθούν, μαζί με τους υπαλλήλους, απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα, γνωρίζοντας ότι θα έρθει κατόπιν και η σειρά τους. Εξάλλου είναι καιρός πλέον να καταλάβουν ότι διοικώ σημαίνει εμπνέω, καθοδηγώ, αξιοποιώ, επιβραβεύω και άλλα πολλά, που ουδεμία σχέση έχουν με τιμωρίες, αρνητικές ή χαμηλές βαθμολογίες, διαθεσιμότητες, απολύσεις και άλλα παράγωγά τους.