Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'λοης παπαδόπουλος' | 21 Ιανουαρίου 2014, 13:00

    Η αστόχαστη κατάργηση του ΟΡΘΕ, όπως και του Οργανισμού της Αθήνας, με την προσχηματική επίκληση της ανάγκης αναδιαρθρώσεων των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, ολοκληρώνει, μάλλον αποτελειώνει, μια στρατηγική, μέσα στις δεκαετίες, σταδιακής εγκατάλειψής τους ή, επιεικέστερα, αποστέρησής τους από τις ρυθμιστικές τους αρμοδιότητες, που κατά τη στιγμή της ίδρυσής τους είχαν επιτρέψει την αισιοδοξία για την ανάπτυξη πολιτικών επίλυσης των αντιθέσεων του χώρου, στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανάπτυξης και της υπεράσπισης του περιβάλλοντος. Ο ΟΡΘΕ οφείλει το κύρος του όχι σε μια ανακλαστική, φορμαλιστική υπεράσπιση των δημόσιων Οργανισμών, αλλά στην ιστορία των καίριων γνωμοδοτικών παρεμβάσεων του σε κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης της πόλης και του ευρύτερου οικονομικού χώρου της Θεσσαλονίκης. Στην ικανότητά του να ανατοποθετεί τα πρακτικά ζητήματα της συγκυρίας στο επίπεδο της θεωρητικής τους περιγραφής και της κοινωνικής τους αλήθειας. Στην εγρήγορση του επιστημονικά εξαιρετικά εφοδιασμένου στελεχικού του δυναμικού να εξελίσσει τα εργαλεία της άσκησης ρυθμιστικών ελέγχων και να διατυπώνει πολιτικές επίλυσης των χωρικών αντιθέσεων. Στη συγκρότηση, μέσα στα χρόνια, μιας δημιουργικής εμπειρίας και συλλογικής ευφυΐας, που συχνά επέτρεψε πειραματικές πρωτοβουλίες ανίχνευσης νέων προσεγγίσεων στα προβλήματα της σύγχρονης μητρόπολης - χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται τόσο στις εκατοντάδες εφαρμοσμένων Μελετών και Ερευντικών Προγραμμάτων που ο ΟΡΘΕ ενέπνευσε, συντόνισε και υλοποίησε, πολλά από τα οποία αναγνωρίσθηκαν και διεθνώς ως πρωτοπόρες συμβολές. Στην ανεξαρτησία της επιστημονικής-πολιτικής φιλοσοφίας, που ο ΟΡΘΕ διαμόρφωσε απέναντι σε επιλογές τις πολιτικής του διεύθυνσης, όσο και απέναντι σε ομάδες συχνά επιθετικών συμφερόντων. Εχει χαρακτήρα ειρωνείας το γεγονός ότι η ανακοίνωση της διάλυσης του ΟΡΘΕ - στη συγκυρία της κρίσης, σε μια στιγμή παρόξυνσης των χωρικών αντιθέσεων και εκτράχυνσης των μεθόδων διαρπαγής δικαιωμάτων και αποθεμάτων του δημόσιου στοιχείου - συνέπεσε με τη στιγμή ανακοίνωσης από τον Υπουργό του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ενός έργου στο οποίο συμβολικά πυκνώνει η πολιτική και επιστημονική λογική του ΟΡΘΕ. Η κατάργηση του Οργανισμού, χωρίς μάλιστα να έχει ανακοινωθεί κάποια αξιολόγηση που, ενδεχομένως, θα υπεδείκνυε την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του και τον εκσυγχρονισμό των δομών του, είναι μία κίνηση πολιτικού πρωτογονισμού, η οποία αναθέτοντας τις αρμοδιότητές του τώρα στο ΥΠΕΚΑ και αργότερα, γιατί όχι, σε κάποιο outsourcing προοιωνίζεται, αν δεν υπερκαθορίζει, την τυφλή κυριαρχία αυθαίρετων, αντικοινωνικών χωρικών στρατηγικών, σε αντίθεση προς κάθε λογική κοινωνικού και αποκεντρωμένου δημοκρατικού σχεδιασμού και ελέγχου. Για όποιον και όποιαν βρίσκεται ή βρέθηκε μέσα στο χώρο λειτουργίας των δομών σχεδιασμού και ρύθμισης του χώρου, η μόνη λύση είναι η απαλοιφή, τώρα, του άρθρου 12 από το Νομοσχέδιο, η αξιολόγηση του έργου που υλοποιείται στους Οργανισμούς και η ενίσχυσή τους στην εκπλήρωση του Ιδρυτικού Ρυθμιστικού τους προορισμού. Λόης Παπαδόπουλος Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, πρώην Πρόεδρος του ΟΡΘΕ