Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ομάδα Υπαλλήλων ΓΓΠΣ' | 21 Ιουλίου 2014, 12:11

    Σχόλιο συνολικά για την επιτελική Σύνοψη Η πρωτοβουλία πρέπει να έχει διυπουργικό χαρακτήρα με έμφαση στις μεγάλες δομές υλοποίησης και λειτουργίας δράσεων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης.