Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 8 Αυγούστου 2014, 06:13

    Θα πρέπει, με βάση και το κανονιστικό πλαίσιο, να αποσαφηνιστεί το αν κάθε υπάλληλος Δημόσιου Φορέα θα κάνει χρήση μίας αυθεντικοποίησης ή αν απαιτείται να χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές, λόγω των δύο ρόλων που έχει: α) του δημόσιου υπαλλήλου/λειτουργού και β) του πολίτη.