Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδωρος Τζογιας' | 8 Νοεμβρίου 2018, 00:20

    Εκτιμώ ότι για μια ειλικρινή προσπάθεια τόνωσης της αγοράς χρειάζεται πρωταρχικά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας . Επομένως πριν από όλα απαιτείται η ικανοποίηση νομοθετικού πλαισίου που να ικανοποιεί τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/151 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2018 ο οποίος εναρμονίζεται με την ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/1148 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και έχει ισχύ ΗΔΗ από τις 10 Μαΐου 2018 . Για τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/151 ενώ θα έπρεπε ήδη οι ομάδες εργασίας να έχουν εκπονήσει και καταθέσει μελέτη . Ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα . Ούτε καν έχουν εισηγηθεί δημιουργία νομοθετικού πλαισίου να ποινικοποιεί στο Ελληνικό δίκαιο , όλες τις εγκληματικές και αθέμιτες ενέργειες που θίγονται στο ελληνικό δίκαιο ή θίγουν την ευρωπαϊκή σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και , ή , έχουν α) ως μέσο σύστημα υπολογιστών β) ως μέσο δεδομένα υπολογιστών γ) ως μέσο κάποιο πάροχο υπηρεσιών δ) ως μέσο δεδομένα κίνησης ε) πραγματοποιούνται στον κυβερνοχώρο ΑΝ και εφόσον δεν έχει γίνει. Ειδικά για την ευρωπαϊκή σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρειάζεται να ικανοποιείται 1) Το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο το άρθρο 1 (προστασία της ιδιοκτησίας σε ατομικό και συλλογικό (εθνικό ) επίπεδο ) Μέχρι τώρα !!! Δεν υπάρχει ΑΚΟΜΑ διάταξη που να θιγεί τα αδικήματα της ιδιοκτησίας , ιδιοκτησιακών τίτλων στον κυβερνοχώρο (ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ). Στο 372 άρθρο του Π.Κ. θίγονται μόνο τα πράγματα , και ότι έχει οριστεί ως πράγμα .Πουθενά δεν ορίζονται ως πράγμα ,οι άυλοι τίτλοι ή οι ιδιώνυμοι ιδιοκτησιακοί τίτλοι στον κυβερνοχώρο Ομοίως και στο 375 άρθρο του Π.Κ. θίγονται μόνο τα πράγματα , και ότι έχει οριστεί ως πράγμα .Πουθενά δεν ορίζονται ως πράγμα ,οι άυλοι τίτλοι ή οι ιδιώνυμοι ιδιοκτησιακοί τίτλοι στον κυβερνοχώρο -Πρόταση μου και αίτηση μου είναι να οριστεί ως πράγμα κάθε είδους ιδιοκτησίας και ενοχικού δικαιώματος στο κυβερνοχώρο 2) Στην ευρωπαϊκή σύμβαση , το άρθρο 5 ( δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια ), το άρθρο 6 (δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης ), το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής ) , άρθρο 9 (ελευθερία σκέψης , συνείδησης ,θρησκείας ),άρθρο 10 (ελευθερία έκφρασης ),άρθρο 11 (ελευθερία συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι ) 3) Στο δωδέκατο πρωτόκολλο το άρθρο 1 (γενική απαγόρευση των διακρίσεων ) ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ έναρξη των απαραίτητων ενεργειών για την δημιουργία μιας Αρχής που να προσδιορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούν τα υπολογιστικά συστήματα , όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών και όλοι οι πάροχοι λογισμικού που είναι συνδεδεμένοι με αυτές τις υπηρεσίες στον κυβερνοχώρο (διαδίκτυο),όπως επίσης και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την αποθήκευση δεδομένων υπολογιστών και μεταφορά των δεδομένων κίνησης ΚΑΙ να επιβλέπει την εφαρμογή τους ΚΑΙ να επιβάλει κυρώσεις . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΣ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ,ΤΗΣ ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ