Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δέσποινα Πλευριά' | 14 Μαΐου 2019, 06:28

    1. Η ανοιχτή διάθεση των δεδομένων του δημοσίου τομέα δεν είναι ο μοναδικος στόχος του OGP (της συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση). Η παρούσα δημόσια Διαβούλευση φέρει ωστόσο αυτό σαν μοναδικό στόχο. Άλλοι σημαντικοί στόχοι είναι: - η δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στη διακυβέρνηση του τόπου η ενδυνάμωση των διαβουλεύσεων και επιτροπών διαβούλευσης κ.α. 2. Η διάθεση ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου ΔΕΝ πρέπει να είναι συνολική, άσχετα από τη φύση των δεδομένων. Εάν όλα αναρτώνται στο διαδίκτυο, το κράτος θα δίνει αναφορά ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ χρήστη του Διαδικτύου, κάτι που δεν ωφελεί την πατρίδα μας. Δεν πρέπει οποιοσδήποτε να έχει προσβαση σε οτιδήποτε. Σκεφτείτε να εκμεταλλεύεται τα ανοιχτά δεδομένα κάποιος που κείται εχθρικά στη χώρα μας: θα είναι καταστροφικό. Ευχαριστώ.