• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος' | 18 Ιουλίου 2012, 09:19

    Η περίπτωση διαφθοράς είναι η μία πληγή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Η άλλη, επιτρέψτε μου να πιστεύω εξίσου σημαντική, είναι η άγνοια σε συνδυασμό με την αδιαφορία. Οι προμήθειες πάρα πολύ συχνά, κυρίως σε λειτουργικά έξοδα, γίνονται με μοναδικό κριτήριο την ευκολία χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης της διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Ακόμα και η χρήση των πόρων (φωτισμός, μηχανήματα, αναλώσιμα) γίνεται αλόγιστα αρκεί να μην δυσκολευτεί έστω και ελάχιστα ο υπάλληλος. Πόσο προσβλητικό μπορεί να είναι το κλείσιμο μιας λάμπας όταν δεν υπάρχει κανείς στον χώρο? Δυστυχώς υπάρχει παντελής έλλειψη κοινωνικής ευθύνης η οποία πρέπει να δοθεί μέσα από την παιδεία στις επόμενες γενιές και την ποινή στις υπάρχουσες.