• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος' | 18 Ιουλίου 2012, 09:30

    Θα είχε την δυνατότητα ο συντάκτης του κειμένου να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών στον 1 χρόνο λειτουργίας τους? Τις αναγκαίες βελτιωτικές ενέργειες όπως προκύπτουν από τον απολογισμό? Τις αδυναμίες του σχεδιασμού? τις τυχόν ευθύνες για την μη σωστή εφαρμογή? Μάλλον όχι...