ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025

Μεταφορτώστε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025

  • 21 Μαΐου 2021, 14:41 | Γεωργία Πανοπούλου

    Καλό είναι το υπό διαβούλευση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να ενσωματώνει τα προτεινόμενα έργα και το Πρόγραμμα Δράσης του προσφάτως θεσμοθετημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 845/Δ/2020), ιδίως σε ό,τι αφορά τα πεδία της παραγωγικής και βιομηχανικής μετάβασης της Περιφέρειας.

    Ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του Περιφερειακού για την υποστήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, όπου, μεταξύ άλλων, υπάρχουν ρητές προβλέψεις για αναβάθμιση και επέκταση της ΒΙΠΕ Πατρών με επαρκή οδική και σιδηροδρομική σύνδεσή της με την Ιόνια οδό, και για τη σιδηροδρομική γραμμή και το νέο λιμένα Πατρών. Τα συγκεκριμένα έργα καθώς και όλα όσα ακόμα περιγράφονται στο Περιφερειακό Χωροτακτικό Σχέδιο, προκειμένου να υποστηριχθούν με επαρκείς υποδομές και δίκτυα, προϋποθέτουν ότι θα ληφθούν υπόψη στον υπό-διαβούλευση σχεδιασμό.

  • 23 Απριλίου 2021, 13:30 | Νικόλας Κ.

    Πολύ καλή δουλειά!