• Σχόλιο του χρήστη 'Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος' | 5 Ιανουαρίου 2012, 12:45

    Οι διατάξεις του νόμου περί αστικών συνεταιρισμών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα καταστατικά των ΟΣΔ, που έχουν αυτή τη νομική μορφή. Συνεπώς με τον τρόπο που διοικούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται οι ΟΣΔ με τη μορφή των αστικών μη κερδοσκοπικών συνεταιρισμών εξασφαλίζεται η διαφάνεια και ο έλεγχος υπέρ πάντων. Γενικά όμως αναφέροντας, οι ΟΣΔ έχουν την υποχρέωση να εμπεδώνουν την πίστη και την ασφάλεια στους δικαιούχους, εφόσον διαχειρίζονται δικαιώματα δικής τους ιδιοκτησίας, σεβόμενοι πρωτίστως το αναφαίρετο δικαίωμα της ενημέρωσης των δικαιούχων, όπως αυτό προστατεύεται και από την κοινοτική έννομη τάξη. Κάθε στοιχείο (απόφαση, σύμβαση, δαπάνη κλπ) πρέπει να τίθεται στη διάθεση των δικαιούχων και γενικά να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στις αποφάσεις των ΟΣΔ, όπως συμβαίνει με τις ΓΣ των δικαιούχων (δημιουργών/ερμηνευτών) στους αστικούς μη κερδοσκοπικούς συνεταιρισμούς/ΟΣΔ. Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος