• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόρης Θ. Τρικούκης, Δικηγόρος' | 9 Ιανουαρίου 2012, 16:31

    Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τον ΟΣΔ, το ποσό που διανεμήθηκε, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την είσπραξη. Πρέπει να ενημερώνονται για τις υφιστάμενες συμβάσεις με τρίτους, τις συμβάσεις αμοιβαιότητας κλπ Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις ως άνω πληροφορίες, εντός του ΟΣΔ. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ΟΣΔ και λειτουργία του υπό την μορφή συνεταιρισμού, αδιαμφισβήτητα διευκολύνει και εξασφαλίζει τα ανωτέρω.