• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Αγγελίδη, Ρ.Βαλντέν, Κ.Ευαγγελάκου, Σ.Θεοδωράκη, Κ.Πατρώνη, Π.Σεβαστίκογλου' | 30 Οκτωβρίου 2010, 11:02

    Μας ανησυχούν δύο ζητήματα ως προς το ΔΣ του ΕΚΚ: α/ Το γεγονός ότι είναι εξ’ολοκλήρου διορισμένο. Πρόκειται για μια αλλαγή που ενώ αποφεύγει τις συντεχνιακές αγκυλώσεις του παρελθόντος, δημιουργεί έλλειμμα δημοκρατίας. β/ Η δυνατότητα να αποτελείται εξ’ολοκλήρου από πρόσωπα που δεν γνωρίζουν τίποτα από κινηματογράφο. Η διατύπωση της §1 επιτρέπει ένα ΔΣ αποκλειστικά από μάνατζερ ή ... μοριακούς βιολόγους. Αναγνωρίζουμε τον πλούτο που μπορούν να προσφέρουν στον κινηματογράφο άτομα με εμπειρία σε διαφορετικούς χώρους. Παρ’όλα αυτά, νομίζουμε ότι θα ήταν ορθότερο τα 4 από τα 7 μέλη του ΔΣ να είναι άτομα με αναγνωρισμένο κύρος στον κινηματογραφικό χώρο. Επίσης, προτείνουμε τα μέλη του ΔΣ να μην είναι αμειβόμενα, ως αντισταθμιστική εξοικονόμηση πόρων, δεδομένων των τεσσάρων νέων θέσεων που θα επιβαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα του ΕΚΚ. Τέλος, συμφωνούμε με το ασύμβατο της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ του ΕΚΚ με την ιδιότητα μέλους του ΔΣ συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου, καθώς και με την απαγόρευση να συμβάλλονται οι ίδιοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα με το ΕΚΚ. Αντουανέττα Αγγελίδη, Ρέα Βαλντέν, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Στέλλα Θεοδωράκη, Κατερίνα Πατρώνη, Πέτρος Σεβαστίκογλου – Κινηματογραφιστές