• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ' | 10 Ιανουαρίου 2012, 22:49

    Α. Άρθρο 29.1. Οι σχετικές συμβάσεις, τροποποιήσεις και ανανεώσεις μισθώσεων καταστημάτων και γραφείων στους τουριστικούς λιμένες γίνονται από το Φορέα Διαχείρισης με τον εκάστοτε μισθωτή. Για ποιο λόγο να αποστέλλεται ο τεράστιος όγκος όλων των αντιγράφων στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού ? Ένας απλός κατάλογος γνωστοποίησης των μισθωτών θα ήταν αρκετός. Β. Άρθρο 29.3 Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: “ Σε περίπτωση εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται αποζημίωση στον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του. Σε τέτοια περίπτωση καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας εκμετάλλευσης χωρίς υπαιτιότητα του Φορέα Διαχείρισης, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της Σύμβασης παραχώρησης του τουριστικού λιμένα με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.‘‘