• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ' | 10 Ιανουαρίου 2012, 22:58

    ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1. Όπου στο κείμενο του Νόμου αναφέρονται ημερολογιακές προθεσμίες για αδειοδότηση ή έγκριση αιτήματος ή γνωμοδότηση από το Υπουργείο ή τη Γραμματεία ή την Επιτροπή και εν γένει τις αρμόδιες Αρχές, να ισχύει ότι η άπρακτη πάροδος της αναφερόμενης προθεσμίας τεκμαίρεται ως αποδοχή του αιτήματος ή θετική γνωμοδότηση. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως σκοπό την αποφυγή άσκοπων και γραφειοκρατικού χαρακτήρα καθυστερήσεων των διαδικασιών και των αποφάσεων σχετικά με την χωροθέτηση, δημιουργία, αδειοδότηση και λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της Διοίκησης της χώρας για αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε μαρίνες από ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η μείωση των καθυστερήσεων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών τουριστικών λιμένων και άρα επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας με γνώμονα πάντοτε το Δημόσιο συμφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχικός Ν.2160/1993 προέβλεπε ταχύτερες διαδικασίες οι οποίες όμως καταργήθηκαν με τις τροποποιήσεις του Ν.3105/2003 (!)