• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ' | 10 Ιανουαρίου 2012, 22:25

    Στο Άρθρο 31.4 του ισχύοντος Ν 2160/1993, να προβλεφθεί ρητά το δικαίωμα συγχρηματοδότησης από το Δημόσιο στο συνολικό κόστος ανάπτυξης και ανακαίνισης (όχι μόνο κατασκευής) των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται.