• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ' | 10 Ιανουαρίου 2012, 22:43

    Άρθρο 29.5. Στο άρθρο 33 του Ν. 2160/1993 να προστεθεί νέα παράγραφος 33.8 σύμφωνα με την οποία “για την παραχώρηση απλής χρήσης στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιμένα για διάστημα μικρότερο του έτους που δε συνοδεύεται από έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσεως απαιτείται μόνο απόφαση του Φορέα Διαχείρισης”