• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 10:55

    Η πρόβλεψη το 50% της μετοχικής σύνθεσης επιχειρήσεων αγροτουρισμού να ανήκει σε αγρότες, είναι προφανώς αντιαναπτυξιακή. Η ενίσχυση των κατ' επάγγελμα αγροτών να αναπτύξουν αντίστοιχες δραστηριότητες θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα αναπτυξιακών κινήτρων και όχι νομικού περιορισμού. Ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμη η τροπολογία του άρθρου ώστε να προβλέπει ότι όλες οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού να εγγράφονται υποχρεωτικά στο μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ανεξάρτητα της μετοχικής τους σύνθεσης