Άρθρο 06: Ορισμοί

Επιχείρηση Αγροτουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αγροτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ανήκει σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή το κεφάλαιό της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 11:09 | ΥΠ ΕΝ.ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Το άρθρο 6 προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:
  Προκειμένου να καταστεί δυνατόν οι δραστηριότητες να συγκεντρώνονται σε μία ενιαία επιχείρηση, χωρίς την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών, με απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος και το μέγεθός τους, ορίζεται η θεσμοθέτηση λειτουργίας της επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου / υποκατηγορία Επιχείρηση Αγροτουρισμού, η οποία ορίζεται ως αγροτικό επάγγελμα και ο επιτηδευματίας που το ασκεί εγγράφεται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
  Να θεωρήται το αγροτουριστικό επάγγελμα ως αγροτικό (και όχι συμπληρωματικό του αγροτικού)και κατά συνέπεια όσοι το ασκούν με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 να θεωρούνται αγρότες, η δραστηριότητα τους ως αγροτική δραστηριότητα και εγγράφονται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλεύσεων.
  Αγροτουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι και εταιρείες, το κεφάλαιό των οποίων ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

 • Θεωρούμε θετική την ψήφιση του Νομοσχεδίου για τον τουρισμό υπαίθρου.
  Στις γενικότερες θέσεις μας συμπίπτουμε με τις προτάσεις του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.
  Θα θέλαμε να συμβάλουμε στον διάλογο ζητώντας την τροποποίηση του άρθρου 6 με την προσθήκη διάταξης που θα θεωρεί το αγροτουριστικό επάγγελμα ως αγροτικό (και όχι συμπληρωματικό του αγροτικού)και κατά συνέπεια όσοι το ασκούν με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 να θεωρούνται αγρότες.
  Με αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός μεν δεν θα αποκλείονται από την αγροτουριστική δραστηριότητα όσοι συνάδελφοι μας δεν είναι ήδη αγρότες (δηλαδή αυτοί που δεν έχουν αρκετή γη και αγροτικό εισόδημα για να εγγραφούν στα μητρώα αγροτών με βάση τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις) χωρίς από την άλλη να παρεμποδίζονται και οι ήδη αγρότες να ασκήσουν αγροτουριστική δραστηριότητα.
  Εάν γίνει δεκτή αυτή η τροποποίηση θα παρακαμφθούν οι δυσκολίες που δημιουργούν οι κείμενες διατάξεις περι αγροτικού επαγγέλματος που το καθιστούν ένα από τα πιο κλειστά επαγγέλματα τις χώρας και θα δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για ανάπτυξη της υπαίθρου και ενίσχυση της από ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό του αγροτουριστικού χώρου που με την διατύπωση του άρθρου 6 ως έχει, θα αποκλειστεί από τον αγροτουρισμό.

 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 /01/12

  Αρθρο 06 : ορισμοι
  Αγροτουρισμός μόνο απο τους κατ’ επάγγελμα Αγρότες .

  1.Ετσι δημιουργούμε ένα νέο κλειστό επάγγελμα , την ίδια περίοδο που γίνονται προσπάθειες για το άνοιγμα μια σειράς από κλειστά επαγγέλματα .
  2. Στην ύπαιθρο δεν ζουν μόνο αγρότες αλλά και άλλοι επαγγελματίες από τους οποίους στερούμε την δυνατότητα να ασχοληθούν από αυτή τη δραστηριότητα
  3.η διαφορετική φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των αγροτών σε μία δραστηριότητα που δεν αφορά το βασικό τους επάγγελμα αλλά ένα επάγγελμα άλλου κλάδου για το οποίο όμως οι υπόλοιποι επιχειρηματίες έχουν άλλη αντιμετώπιση δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και δεν είναι δίκαιο .
  4. Η ανάπτυξη της υπαίθρου θα προκύψει από την δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομών για την εγκατάσταση επιχειρήσεων από τον οποιοδήποτε και όχι μόνο από τους αγρότες , και είναι απορίας άξιον την στιγμή που γεμίζουμε την ύπαιθρο με ανεμογεννήτριες και ηλιακά από τον οποιοδήποτε να βάζουμε περιορισμούς σε ήπιες και σημαντικής αειφορίας επενδύσεις .
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Αν η έννοια αγροτουρισμού υπάρξει ως υποκατηγορία του τουρισμού υπαίθρου , τότε πρέπει να αρθεί ο περιορισμός των μη κατ επάγγελμα αγροτών για την δραστηριότητα αυτή .
  ΑΚΟΜΗ
  Από τις σημαντικές προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως τουρισμός υπαίθρου είναι :
  Να ευρίσκεται εγκατεστημένη σε περιοχή χωροθετιμένη από την περιφέρεια
  Αν παρέχει διαμονή να μην υπερβαίνει τις 80 κλίνες .
  Να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο.
  Αν είναι και κατάλυμα και παρέχει διαμονή να παρέχει τουλάχιστο 2 υπηρεσίες η δραστηριότητες εκτός της διανυκτέρευσης ,άμεσα η έμμεσα μέσω συμπράξεων.
  Να προσφέρει το σύνολον των προϊόντων από το «καλάθι» των προϊόντων της περιφέρειας
  και από το σύνολον των προϊόντων διατροφής το 70% να είναι τοπικής παραγωγής τρόφιμα

  Τέλος πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί ως επιχειρήσεις αγροτουρισμού η εναλλακτικού τουρισμού στην ύπαιθρο με την προσαρμογή τους στις προϋποθέσεις αυτού του νομοσχεδίου δίνοντας την ανάλογη χρονική δυνατότητα γιαυτό εφόσον σε κάτι υστερούν και δεν προβλεπόταν .

 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  Ο σκοπός του νέου προϊόντος δεν είναι να μετατρέψει τους γεωργούς σε επαγγελματίες του τουρισμού και τους επαγγελματίες σε αγρότες, αλλά ούτε και να δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού όπου επαγγελματίες του ίδιου αντικειμένου θα αντιμετωπίζονται με διαφορετικό φορολογικό ή ασφαλιστικό καθεστώς.

 • Επιχείρηση Αγροτουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αγροτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.
  Ο επιτηδευματίας που διαθέτει επιχείρηση αγροτουρισμού όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος, θεωρείται αυτοδικαίως δια του παρόντος ως αγρότης και η δραστηριότητα του ως αγροτική δραστηριότητα και εγγράφεται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλεύσεων.
  Αγροτουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι και εταιρείες, το κεφάλαιό των οποίων ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 • Το άρθρο 6 προτείνουμε να συμπληρωθεί στο τέλος ως εξής:

  Προκειμένου να καταστεί δυνατόν οι δραστηριότητες να συγκεντρώνονται σε μία ενιαία επιχείρηση, χωρίς την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών, με απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος και το μέγεθός τους, ορίζεται η θεσμοθέτηση λειτουργίας της επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου / υποκατηγορία Επιχείρηση Αγροτουρισμού, η οποία ορίζεται ως αγροτικό επάγγελμα και ο επιτηδευματίας που το ασκεί εγγράφεται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 10:55 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ

  Η πρόβλεψη το 50% της μετοχικής σύνθεσης επιχειρήσεων αγροτουρισμού να ανήκει σε αγρότες, είναι προφανώς αντιαναπτυξιακή. Η ενίσχυση των κατ’ επάγγελμα αγροτών να αναπτύξουν αντίστοιχες δραστηριότητες θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα αναπτυξιακών κινήτρων και όχι νομικού περιορισμού. Ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμη η τροπολογία του άρθρου ώστε να προβλέπει ότι όλες οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού να εγγράφονται υποχρεωτικά στο μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ανεξάρτητα της μετοχικής τους σύνθεσης

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 14:51 | Διονύσης Σουρής

  Θεωρώ απαράδεκτο εν μέσω μιας διαδικασίας απελευθέρωσης των επαγγελμάτων να δημιουργείται μία νέα μορφή κλειστής δραστηριότητας.Ο Νόμος 3919/2011 προβλέπει την άρση των περιορισμών και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων!
  Το ζητούμενο είναι να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην περιφέρεια, νέοι επιχειρηματίες να εγκατασταθούν μόνιμα ώστε να δημιουργηθούν τρόποι ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και ανάδειξης της Ελληνικής περιφέρειας. Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων θα έπρεπε λογικά να είναι καλοδεχούμενα και όχι να περιορίζονται με τον όρο το 50% να προέρχεται από κεφάλαια αγροτών!

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 11:44 | Μαρίνα Βαλλή

  Έχουμε ένα κατάλυμα που το ονομάζουμε Αγροτουριστικό. Δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε στους ενδιαφερόμενους τι΄σημαίνει αγροτουρισμός. Δεν έχουμε αγελάδες (όπως αυτό που επισκέφτηκαν στην Αυστρία), ούτε αμπέλια (όπως αυτό στην Ιταλία). Έχουμε ελιές και λάδι ( είναι το κύριο επάγγελμα και το κύριο εισόδημά μας). Με το ΣΝ και τους διαχωρισμούς σε Τουρισμός Υπαίθρου, Αγροτουρισμός, οινοτουρισμος κλπ (άσκοπους τους βρίσκω) δεν ξεκαθαρίζει η εικόνα για τον καταναλωτή. Εμείς πως θα λεγόμαστε; Τουρισμός ελιάς και λαδιού ή ελαιοτουρισμός;
  Δεν μας καλύπτει νομοθετικά και για τις αγροτικές δραστηριότητες που προτείνουμε στους επισκέπτες μας. Δεν μας καλύπτει ούτε στην πώληση εντός του καταλύματος των αγροτικών προιόντων μας.
  Δεν ξεχωρίζει τελικά το ΣΝ τα απλά ενοικιαζόμενα από τα σύνθετα που είναι τα αγροτουριστικά.
  Και θα ήθελα να απαντήσω σε σχόλιο που διάβασα πιο πάνω: Ένας αγρότης μπορεί να είναι και ξενοδόχος αν έχει βοήθεια από την οικογένεια, αν έχει παιδεία, αν αγαπάει τη γη του και θέλει να παραμείνει αγρότης,αν ενημερώνεται,αν έχει βοήθεια από την πολιτεία σε θέματα προώθησης και δικτύωσης, αν δεν του «κλεψουν» την ειδική μορφή ήπιου τουρισμού. Αυτό το τελευταίο περίμενα από το ΣΝ αλλά δεν το πετυχαίνει.

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 22:15 | Αντώνης

  Διευκρίνηση ,όλοι εμείς που επιδοτηθήκαμε και φτιάξαμε αγροτουριστικές επιχειρήσεις αλλά δεν μας ζητήθηκε να είμαστε αγρότες τώρα τι θα κάνουμε; Θα πάρουμε σήμα αγροτουριστικής επιχείρησης ; Και αυτοί που είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης, θα πάρουν τα υπόλοιπα χρήματα της επιδότησης η θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν όλα τα χρήματα που πήραν από την επιδότηση πίσω; Και άν κάποιος για Χ λόγους κινηθεί νομικά εδώ η στην Ευρωπαική ένωση υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν οι επιδοτήσεις πίσω αναδρομικά ; Μήπως αυτό το «κατα κύριο επάγγελμα αγρότες» να τροποποιηθεί σε «αγρότες ειδικού καθεστώτος» . Ευχαριστώ Αντώνης

 • 31 Δεκεμβρίου 2011, 10:37 | Τσολάκης Βασίλειος

  Θεωρώ ότι είναι λάθος οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού να ανήκουν αποκλειστικά σε αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή το κεφάλαιό της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.Είμαστε ελέυθερη δημοκρατική ΄χωρα και ο καθε ένας θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει επιχείρηση στο πεδίο του αγροτουρισμού. Πόσοι αγρότες έχουν την κατάλληλη παιδεία, εκπαίδευση και υποδομή ή και το ενδιαφέρον για τέτοια επιχείρηση? έχετε δεί πολλόυς αγρότες να πετάνε με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή να κάνουν καταδύσεις?

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 09:29 | Ξενιού Θεοδώρα

  Αναφαίρονται στο Άρθρο Δύο δραστηριότητες τουρισμού (καταδύσεις, επίσκεψη σπηλαίων κλπ.) για τις οποίες η υποχρέωση συμμετοχής στην επιχείριση αγροτών είναι άσκοπη. Πως μπορεί μία επιχείρηση που παρέχει τις ανωτέρω δραστηριότητες να είναι ανταγωνιστική και να αναπτυχθεί όταν θα υποχρεούται για να θεωρηθεί επιχείριση Αγροτουρισμού να πληροί τους όρους του άρθρου 6; Ειδικά όταν για την λειτουργία μίας καταδυτικής επιχείρισης οι όροι λειτουργίας της αναφέρονται ρητά στο
  Νόµος 3409/2005;
  Επίσης όσο αφορά την εκμετάλλευση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σπήλαια, Φαράγγια κλπ.)από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει νομοθεσία που να ορίζει σαφώς τους όρους και τη διαδικασία επίσκεψης σε φυσικά μνημεία τα οποία δεν προστατεύονται από κανένα νόμο;!