• • Τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, με τις οποίες εξορθολογίζονται και απλουστεύονται οι διαδικασίες δανειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων. Να καταργείται η γραφειοκρατία και να μείνουν μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά(π.χ.πιστοποιητικό πυρασφάλειας).Απλούστευση ή κατάργηση της διαδικασίας ανανέωσης δικαιολογητικών από τους Ο.Τ.Α. (π.χ. Δικαιολογητικά για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και πόσιμου νερού)Συνεπώς δημιουργείται ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό πλαίσιο. • Την απλούστευση και επιτάχυνσης διαδικασιών για αλλαγή της άδειας λειτουργίας από επιπλωμένες κατοικίες σε επιπλωμένα διαμερίσματα ή δωμάτια. Για την Επιπλωμένη Τουριστική Κατοικία προτείνουμε να δοθεί δικαίωμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να μετατραπούν (για όσους το επιθυμούν) σε επιχειρήσεις δύο (2) κλειδιών ενοικιαζομένων διαμερισμάτων με το καθεστώς που ίσχυε για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και όχι με το καθεστώς των νέων, προκειμένου να αποφύγουν την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου του μικρού τζίρου και της περιορισμένης εποχικής λειτουργίας τους • Την χορήγηση άδειας σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα και με 2 κλειδιά. • Δυνατότητα διάσπαση του Ειδικού Σήμα Λειτουργίας από γονείς σε παιδιά. Η παραχώρηση της επιχείρησης στα παιδία του δεν μπορεί να γίνει με το καθεστώς που ίσχυε γιατί απαιτείται να υπάρχουν π.χ. 3 (2) εισόδους, όταν θέλει ο γονιός να σπάσει το Σήμα και να το παραχωρήσει στα 3 (2) παιδία του. Έτσι θα δημιουργούνται περισσότερες επιχειρήσεις, μειώνεται η ανεργία και επεκτείνεται η απασχόληση στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα και στους νέους.