• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 11:53

    Η ξενοδοχειακή επιχείρηση γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Τ. την κάλυψη της θέσης Διευθυντή, όπου απαιτείται μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα ανάλογα προσόντα και ότι αποδέχεται τη θέση, χωρίς να χρειάζεται πράξη ορισμού Διευθυντή από τον Ε.Ο.Τ., που είναι μια επιπλέον άσκοπη γραφειοκρατική διαδικασία.