• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 11:38

    Άρθρο 40: Έλεγχοι-ανάκληση-κυρώσεις Παρ. 3. Η προθεσμία των 20 ημερών που χορηγείται στην επιχείρηση για τη συμμόρφωση στις διατάξεις της τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας είναι σύντομη και άκαμπτη για τις περιπτώσεις ξενοδοχείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή μικρά νησιά, οπότε προτείνουμε για λόγους δίκαιης μεταχείρισης να προβλέπεται διάστημα 20- 40 ημερών ανάλογα με την περίπτωση.