• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 11:33

    Οι ορισθέντες κατά το παρελθόν από τον Ε.Ο.Τ. διευθυντές ξενοδοχείων μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου διατηρούν το δικαίωμα κάλυψης της θέσης του Διευθυντή, ώστε να μην αποκλεισθούν οι διατελέσαντες διευθυντές, οι οποίοι διαθέτουν και σημαντική εμπειρία. Για τα ξενοδοχεία 2 αστέρων, ο επιχειρηματίας που έχει την ιδιότητα του ξενοδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου της ξενοδοχειακής επιχείρησης να θεωρείται ότι ασκεί και τα καθήκοντα διευθυντή, εκτός αν γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. άλλο πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα. Πρόκειται για μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ταυτίζονται στην πράξη με το πρόσωπο του επιχειρηματία και η απασχόληση διευθυντή δεν κρίνεται αναγκαία ,τόσο λόγω της ίδιας της φύσης της ξενοδοχειακής μονάδας, που παρέχει μόνο υπηρεσίες διαμονής, όσο και λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων της επιχείρησης.