Άρθρο 42: Διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων

Προσόντα και προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή τουριστικών καταλυμάτων είναι οι εξής:
α. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, ξενοδοχεία μικτού τύπου, κύρια τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων:
αα. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων άνω των 20 κλινών, απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων άνω των 100 κλινών απαιτείται επιπλέον αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων.
Για ξενοδοχεία 4* και 5* πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του ΟΤΕΚ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστο πέντε (5) ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων ή αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Διευθυντή ξενοδοχείου 4* ή 5*.
ββ. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση μπορεί να αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

β. Τουριστικές Οργανωμένες Κατασκηνώσεις Α ` και Β` τάξης:
αα. Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής και αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων.
ββ. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση μπορεί να αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 12:42 | Κώστας Μαρής

  Ακόμη και στα μικρής δυναμικότητας καταλύματα, πρέπει να υπάρχει ο κατάληλα εκπαιδευμένος άνθρωπος που θα διαυθύνει το κατάλυμα. Ακόμη και με 3 δωμάτια δυναμικότητα, σημαίνει οτι 6 τουλάχιστον πελάτες καθημερινά πρέπει να ζούν στο χώρο που διευθύνεται απο ένα άτομο που πιθανώς να είναι παρανοικό ή άξεστο ή ηλίθιο ή επικίνδυνο ή αγενές!
  Αυτό δεν είναι καλό για το τουρισμό μας και θάπρεπε να υποβάλλονται σε εξετάσεις οι διευθυντές όλων των καταλυμάτων τουλάχιστον ανά διετία. Αν δεν πετυχαίνουν, να περνούν σεμινάριο (για το οποίο θα πληρώνουν) και θα ξαναδίνουν εξετάσεις. Πάντως η κατάσταση που υπάρχει τώρα, είναι απαράδεκτη για μια χώρα που η μόνη της ελπίδα είναι ο τουρισμός. Δεν είναι δυνατον οποιοσδήποτε, με πλήρη άγνοια επι του τουρισμού, να υποδέχεται και να φιλοξενεί και να σιτίζει ανθρώπους και μάλιστα με τη σφραγίδα του ΕΟΤ. Ως γνωστό, όλα τα μη κυρια καταλυματα δημιουργήθηκαν και λειτουργούν μονο με κτιριακές προδιαγραφες, αλλα ουδεποτε ελέγχθηκαν αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ικανοποιητικές για τους πελάτες.

 • Στο άρθρο 42 διαπιστώνεται ότι μειώνονται σημαντικά οι απαιτήσεις για τα προσόντα των διευθυντών των μονάδων, γεγονός που δε συνάδει με την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Επίσης δεν προβλέπεται η απασχόληση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που αποφοιτά από τις τουριστικές σχολές.
  Επίσης καταργείται ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συντήρηση και λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 12:52 | Κώστας

  Θεωρώντας ότι, η ύπαρξη Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΟΤΕΚ και τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ αποσκοπεί στη στελέχωση της πολύπαθης ονομαζόμενης «βαριάς βιομηχανίας» της Ελλάδας, ώστε να αναβαθμίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών προτείνω το άρθρο 42 παράγραφος αα να διατυπωθεί ως εξής:
  αα. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων δυναμικότητας 20-100 κλινών, πτυχίο σχολών Τουριστικής εκπαίδευσης ή ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής. Εναλλακτικά απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον αποδεικνυόμενη με ένσημα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων δυναμικότητας άνω των 100 κλινών καθώς και για ξενοδοχεία 4* και 5* ανεξαρτήτως δυναμικότητας πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής. Εναλλακτικά πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής και επιπλέον αποδεικνυόμενη με ένσημα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σαν προϊστάμενος τμήματος ξενοδοχείου. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταλυμάτων ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος να είναι κάτοχος πιστοποιητικού παρακολούθησης τουλάχιστον εβδομαδιαίου σεμιναρίου, το οποίο μπορούν να οργανώσουν τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ ή ο ΟΤΕΚ σε συνεργασία με την επαγγελματική τους ένωση και θα αφορά τις υποχρεώσεις τους και την συμπεριφορά προς τον πελάτη καθώς και την γνώση του τουριστικού κυκλώματος.

 • Οι ορισθέντες κατά το παρελθόν από τον Ε.Ο.Τ. διευθυντές ξενοδοχείων μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου διατηρούν το δικαίωμα κάλυψης της θέσης του Διευθυντή, ώστε να μην αποκλεισθούν οι διατελέσαντες διευθυντές, οι οποίοι διαθέτουν και σημαντική εμπειρία.
  Για τα ξενοδοχεία 2 αστέρων, ο επιχειρηματίας που έχει την ιδιότητα του ξενοδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου της ξενοδοχειακής επιχείρησης να θεωρείται ότι ασκεί και τα καθήκοντα διευθυντή, εκτός αν γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. άλλο πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα. Πρόκειται για μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ταυτίζονται στην πράξη με το πρόσωπο του επιχειρηματία και η απασχόληση διευθυντή δεν κρίνεται αναγκαία ,τόσο λόγω της ίδιας της φύσης της ξενοδοχειακής μονάδας, που παρέχει μόνο υπηρεσίες διαμονής, όσο και λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων της επιχείρησης.

 • 9. Στο Άρθρο 42 «Διευθυντές Τουριστικών Καταλυμάτων» να προστεθεί:
  α) στα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή Τουριστικών καταλυμάτων για τις εξής περιπτώσεις: ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, ξενοδοχεία μικτού τύπου, κύρια τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, να προστεθεί μετά την παρ. γγ), παρ δδ) ως ακολούθως:

  «γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
  δδ. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα ή φορέα «Δια Βίου μάθησης» ενημέρωσης/εκπαίδευσης σε θέματα εξυπηρέτησης και συναλλαγής με άτομα με αναπηρία»

  β) στα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή Τουριστικών καταλυμάτων για τις εξής περιπτώσεις: τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις Α ` και Β΄ τάξης, να προστεθεί μετά την παρ. γγ), παρ δδ) ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
  δδ. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα ή φορέα «Δια Βίου μάθησης» ενημέρωσης/εκπαίδευσης σε θέματα εξυπηρέτησης και συναλλαγής με άτομα με αναπηρία»

 • 1 Ιανουαρίου 2012, 19:58 | Παντελής Πρέζας

  Νομίζω πως για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κάτω των 20 κλινών, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να μπορεί να είναι και διευθυντής, φτάνει όμως να έχει τελειώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γ Γυμνασίου). Γιατί διαφορετικά, δεν θα κάνει κακό μόνο στον εαυτό του, αλλά και στο εθνικό μας προϊόν που είναι ο τουρισμός.
  Αν θέλει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να είναι Α κατηγορίας ή πολυτελείας, τότε προτείνω ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ οι περιορισμοί που προβλέπει το σχέδιο νόμο για την κατάρτιση του διευθυντή.

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 17:23 | thanassis

  Αρα αυτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις, πρέπει τα νεαρά μέλη τους χωρίς εξετάσεις να εκπαιδεύονται σε αντίστοιχα ΤΕΙ..

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 11:56 | Α. Μ.

  Σε πολύ μικρές μονάδες, κάτω των 20 κλινών, ανεξαρτήτως αστέρων, τι νόημα έχει να ζητάτε πτυχία τουριστικών επαγγελμάτων? Αυτές είναι συνηθώς οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν κτιστεί με κόπο και πόνο και η πρόσληψη διευθυντή είναι επιπλέον οικονομικό βάρος το οποίο δεν μπορεί να αιτείται να σηκώσουν οι επιχειρήσεις αυτές – πολύ περισσότερο στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει και διευθυντής

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 00:09 | Άννα Ε.

  Και τι θα ισχύει για μονάδες κάτω των 20 κλινών; Όταν η υπάρχουσα άδεια αναφέρει ό,τι το κατάλυμμα είναι Α’ τάξης με πόσα * αντιστοιχεί αυτό;

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 20:08 | thanassis

  σε καμία περίπτωση δεν διορίζεται κανένας, αν κατόπιν δοκιμής δεν φέρνει πίσω το μισθό του, τον μισθό των υπόλοιπων εργαζομένων, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων συν κέρδος – πρόσοδο για το δημόσιο, αλιώτικα μιλάμε για προγραμματισμένη χρεωκοπία…

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 22:20 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΟΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΕΙΣ¨Η ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΚΑΙ 5* ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ