• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ' | 30 Οκτωβρίου 2010, 17:25

    ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Σέ ότι αφορά την Ταινιοθήκη , συντάσσομαι μέ τά όσα αναφέρονται από τήν αγαπητή μου Αντουανέτ- τα Αγγελίδη καί τίς άλλες - ους συναδέλφους στό ίδιο σχόλιο . Ειδικότερα γιά τό άρθρο 35, παρ.3 , θυμίζω ότι υπάρχει ήδη πρόβλεψη με αντίστοιχο όρο στά συμβό- λαια των παραγωγών νά παραδίδουν το αρνητικό αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου στόν ειδικό χώρο φύλαξης των αρνητικών που διαθέτει Η ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέ την οποία το Ε.Κ.Κ έχει υπογράψει ειδική σύμβαση. Ο όρος αυτός -όπως καί άλλοι όροι του τυποποιημένου συμβοαίου που υπέγραφαν οι παραγωγοί μέ τό Ε.Κ.Κ - στίς περισσοτερες περιπτώσεις δεν τηρήθηκε . Μολονότι ο νέος Νόμος δέν έχει αναδρομική ισχύ , μιά προσπάθεια τακτοποίησης των αρνητικών γιά τις ήδη υπάρχουσες ταινίες , θά ήταν χρήσιμη.