Άρθρο 35 Κινηματογραφικό Αρχείο

1. Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη,  ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου.

2. Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρηση του υλικού και εφόσον συναινεί ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων του.

2. Ο παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών και κάθε άλλος κάτοχος  πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου, υποχρεούται να παραδώσει στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ένα (1) αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο της ταινίας, στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δεύτερου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου και του πιστοποιητικού καταλληλότητας προβολής της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η παράδοση του αντιτύπου της ταινίας δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων των δικαιούχων του έργου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 23:17 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Επιθυμητή η συνένωση δραστηριοτήτων. Μία Ταινιοθήκη, ένα Οπτικοακουστικό Αρχείο.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 21:05 | Λαμπρινός Φώτος

  Θεωρώ ότι στα άρθα για το Εθνικο Οπτικακουστικό Αρχείο δεν περιλαμβάνεται η εργασία της τεκμηρίωσης που είναι η βασικότερη για τον χρήστη και δεύτερον δεν υπάρχει η πρόβλεψη για τη χρήση των υλικών του αρχείου προκειμένου είτε να μονταρισθούν σε διαφόρων ειδών ταινίες (μυθοπλασίας ή ντοκυματαίρ) είτε να δημιουργηθούν ταινιες με μοντάζ αρχειακού υλικού με ποικίλα θέματα; ιστορκά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά κ.λπ.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 11:07 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ σεναριογράφος

  Επαναλαμβάνω τη σωστότατη τοποθέτηση του Βασίλη Κοσμόπουλου «Καθώς η προσφορά της ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει υπάρξει ιδιαιτέρως σημαντική, θα πρέπει από κοινού (η Πολιτεία με την Ταινιοθήκη) να εργασθούν έτσι ώστε να βρεθεί το πλαίσιο λειτουργίας που θα επιτρέψει όχι μόνο την συνέχιση αλλά και την ανάπτυξη του έργουτης». Προσθέτω ακόμα ότι θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερου σχεδιασμού σύστημα που 1) θα την μετατρέψει κυριολεκτικά σε ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ και 2)θα την καταστήσει σημαντικό εργαλείο στο εκπαιδευτικό/παιδευτικό σύστημα που θα προσπαθήσουμε να υπάρξει στη χώρα.

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 23:09 | Βασίλης Κοσμόπουλος

  α. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διατύπωση της παραγράφου 2 («Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς») είναι ιδιαιτέρως προβληματική, διότι δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή/χρήση του υλικού του αρχείου για οπτικοακουστικές παραγωγές που δεν οργανώνονται/ενισχύονται από το ΥΠΠΟΤ.
  Είναι σημαντικό ΛΑΘΟΣ διότι το υλικό, ως πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους, αλλιώς εμμέσως λειτουργεί ως «λογοκρισία», καθώς το κράτος θα επιτρέπει την χρήση μόνο σε επιλεγμένες παραγωγές.
  Αντιθέτως, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, η αναπαραγωγή/χρήση ΔΕΝ θα πρέπει να έχει περιορισμούς, ενώ θα πρέπει να καθορίζεται από το ΕΟΑ και συγκεκριμένο κόστος ανά χρονική μονάδα, ανάλογα με τους σκοπούς και το είδος της χρήσης.

  β. Καθώς η προσφορά της ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει υπάρξει ιδιαιτέρως σημαντική, θα πρέπει από κοινού (η Πολιτεία με την Ταινιοθήκη) να εργασθούν έτσι ώστε να βρεθεί το πλαίσιο λειτουργίας που θα επιτρέψει όχι μόνο την συνέχιση αλλά και την ανάπτυξη του έργου της.

  Βασίλης Κοσμόπουλος
  σκηνοθέτης/παραγωγός

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 18:08 | ΣΙΜΟΣ ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ

  Η Ταινιοθήκη είναι θύλακας του Κινηματογραφικού μας Παρελθόντος,κομμάτι της Συλλογικής μας Μνήμης.
  Δεν είμαι νομοθέτης,αλλά αρκούμαι να ελπίζω στο προφανές: ότι απαιτείται μια στοιχειώδης γονιδιακή ευφυία κι ευαισθησία ώστε να διασφαλιστεί το Μέλλον της,εσσαεί.

  Σίμος Κορεξενίδης
  Σκηνοθέτης

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 15:33 | Γιωργος Ζαγοραιος

  Υπερ

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 12:48 | ΕΤΕΚΤ – ΟΤ

  Θεωρούμε ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η διαφύλαξη και διάδοση της Εθνικής Οπτικοακουστικής κληρονομιάς, αντιμετωπίζεται μάλλον επιπόλαια, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του μελλοντικού κινηματογραφιστή, ερευνητή, επιστήμονα, κ.α. Ένα μικρό δείγμα της επιπολαιότητας αποτελεί και η παράβλεψη από μέρους του συντάκτη του Σχεδίου Νόμου της διευκρίνισης για τη φύση του αντιτύπου σε ψηφιακή μορφή, να ορίσει τις τεχνικές του προδιαγραφές. Τέλος, προτείνουμε την ίδρυση ενός Αρχείου που θα συντονίσει τη συνεργασία κρατικών και ιδιωτικών φορέων (π.χ. Ταινιοθήκη, Ε.Κ.Κ., ΕΡΤ, ΕΣΡ, ΟΚΛΕ, Υπουργείων, ιδιωτικές συλλογές κ.λπ).

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο θεσμός των Κινηματογραφικών Λεσχών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μία ενεργή κοινότητα φίλων του κινηματογράφου, ο μοναδικός εθελοντικός οργανισμός στο χώρο του κινηματογράφου, που σκοπό έχει την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας, με ποικιλία δράσεων:
  Προβολές επιλεγμένων ταινιών από των ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογράφο, ειδικές προβολές ταινιών από κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας μας.
  Ετήσια Θεματικά Συνέδρια με προβολές και αναλυτικές εισηγήσεις σχετικές με το θέμα του κάθε συνεδρίου και τιμητικά αφιερώματα σε πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου.
  Σεμινάρια θεωρίας, ιστορίας, αισθητικής και τεχνικής του κινηματογράφου, αφιερώματα, συζητήσεις ειδικές εκδόσεις για θέματα και πρόσωπα του κινηματογράφου.
  Ειδικά προγράμματα για τη διάδοση της έβδομης τέχνης στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για τον κινηματογράφο.
  Σε κάθε πόλη η Κινηματογραφική Λέσχη ως συλλογική οντότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενεργητική συμμετοχή του θεατή και για ανάπτυξη του διαλόγου με τους δημιουργούς και τους κριτικούς του κινηματογράφου. Επίσης, αποτελεί σημαντικό φορέα του κινηματογραφικού τουρισμού με την ανάπτυξη της δραστηριότητας της σε τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.
  Κεντρικός φορέας και συντονιστής όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων από το 1982 είναι η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), μοναδικός δευτεροβάθμιος φορέας στο χώρο του πολιτισμού. Η Ο.Κ.Λ.Ε. συντονίζει με τα προγράμματά της πάνω από 60 ενεργές Κινηματογραφικές Λέσχες σε όλη την Ελλάδα και στηρίζει ενεργά τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων Λεσχών.

  Θέλουμε να τονίσουμε ότι με μεγάλη ευχαρίστηση δεχτήκαμε τις αναφορές του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου στο κείμενο των Προγραμματικών του Δηλώσεών για το σημαντικό ρόλο των Κινηματογραφικών Λεσχών. Συγκεκριμένα:
  ” […] ενίσχυση και διεύρυνση των Περιφερειακών Δικτύων των Τεχνών, όπως τα ΔΗΠΕΘΕ, οι Κινηματογραφικές Λέσχες, τα ωδεία, οι βιβλιοθήκες και τα εικαστικά εργαστήρια.”
  “ […] θεσμοθέτηση διαρκούς συνεργασίας της Πολιτείας με τις Ομοσπονδίες για τετραετή προγραμματισμό ανά Ομοσπονδία, ώστε οι επιχορηγήσεις να είναι επαρκής, ορθολογικές, διαφανείς και αντικειμενικές.”
  Διαπιστώσαμε, όμως, με έκπληξη ότι στο Σχέδιο Νόμου για την “Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις” δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά όσον αφορά στη θεσμοθέτηση και ενίσχυση των Κινηματογραφικών Λεσχών και της Ομοσπονδίας τους.
  Ως εκ τούτου θεωρούμε αναγκαίο να προστεθεί στο Άρθρο 35, Πέμπτο Κεφάλαιο, με τίτλο “Κινηματογραφικό Αρχείο” του Σχεδίου Νόμου, η εξής παράγραφος:

  Κινηματογραφική Λέσχη είναι το σωματείο ή η ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται συστηματικά με την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας αποτελώντας ένα εναλλακτικό εθνικό δίκτυο διανομής ταινιών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται ο τρόπος και οι όροι της ηθικής και υλικής στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης του έργου των Κινηματογραφικών Λεσχών και της Ομοσπονδίας τους ως της μόνης μη κερδοσκοπικής και μη επαγγελματικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης στον κινηματογραφικό χώρο.

 • 30 Οκτωβρίου 2010, 17:25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

  Σέ ότι αφορά την Ταινιοθήκη , συντάσσομαι μέ τά όσα αναφέρονται από τήν αγαπητή μου Αντουανέτ-

  τα Αγγελίδη καί τίς άλλες – ους συναδέλφους στό ίδιο σχόλιο .

  Ειδικότερα γιά τό άρθρο 35, παρ.3 , θυμίζω ότι υπάρχει ήδη πρόβλεψη με αντίστοιχο όρο στά συμβό-

  λαια των παραγωγών νά παραδίδουν το αρνητικό αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου στόν ειδικό

  χώρο φύλαξης των αρνητικών που διαθέτει Η ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέ την οποία το Ε.Κ.Κ έχει

  υπογράψει ειδική σύμβαση. Ο όρος αυτός -όπως καί άλλοι όροι του τυποποιημένου συμβοαίου που

  υπέγραφαν οι παραγωγοί μέ τό Ε.Κ.Κ – στίς περισσοτερες περιπτώσεις δεν τηρήθηκε .

  Μολονότι ο νέος Νόμος δέν έχει αναδρομική ισχύ , μιά προσπάθεια τακτοποίησης των αρνητικών γιά

  τις ήδη υπάρχουσες ταινίες , θά ήταν χρήσιμη.

 • 30 Οκτωβρίου 2010, 11:22 | Α.Αγγελίδη, Ρ.Βαλντέν, Κ.Ευαγγελάκου, Σ.Θεοδωράκη, Κ.Πατρώνη, Π.Σεβαστίκογλου

  Θεωρούμε ότι το Κράτος οφείλει να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, της οποίας ο ρόλος στην κινηματογραφική παιδεία του κοινού και στην ανάπτυξη της κινηματογραφοφιλίας στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, είναι αδιαμφισβήτητος.

  Προτείνουμε να αναγνωριστεί η Ταινιοθήκη, συνεχίζοντας τη συνεργασία της των τελευταίων 40 ετών με το ΥΠΠΟ, με μια μορφή εποπτείας του δημοσίου που θα συζητηθεί από κοινού με την Ταινιοθήκη, ώστε να γίνει δυνατή η σωστή διατήρηση των αρχείων της και η συνέχιση του πολιτιστικού της έργου.

  Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η λειτουργία των ταινιοθηκών, που επιτελούν ρόλο όχι μόνο διαφύλαξης, αλλά και διάδοσης της κινηματογραφικής τέχνης, δεν είναι ανταγωνιστική ενός εθνικού κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού αρχείου.

  Επιπλέον, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι τα οπτικοακουστικά αρχεία συνήθως περιλαμβάνουν και άλλα οπτικοακουστικά τεκμήρια εκτός από ταινίες.

  Αντουανέττα Αγγελίδη, Ρέα Βαλντέν, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Στέλλα Θεοδωράκη, Κατερίνα Πατρώνη, Πέτρος Σεβαστίκογλου – Κινηματογραφιστές

 • 29 Οκτωβρίου 2010, 21:04 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ θα ήταν απαραίτητο να προβλέψει ο νομοθέτης και τη δυνατότητα κατάθεσης αντιτύπου ταινίας όχι μόνο σε αναλογική μορφή (σελιλόϊντ) αλλά και σε ψηφιακή μορφή ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ τουλάχιστον σε ανάλυση 2Κ άν όχι σε 4Κ του σκαναρισμένου αρνητικού, κλατι το οποίο εξοικονομεί κια αποθηκευτικό χώρο!

  Καλό θα ήταν να συπλτηχθούν τα ΑΡΧΕΙΑ / ΤΑΙΝΙΘΗΚΕΣ του υπάρχοντος κινηματογραφικού αρχείου, του Κινηματογραφικού Αρχείου του ΥΠΕΞ κλπ.
  Επίσης να «συνδεθεί» αυτό με εκείνο της ΕΡΤ ΑΕ κλπ.

  Χρήσιμο θα ήταν να προβλέψει ο Νομοθέτης ότι ένα ποσοσό που θα αποδίδεται από τα δημόσια (1,5%), ιδιωτικά κανάλια και άλλους υπόχρεους (κιν.τηλεφωνία κλπ) του 0,75% να αποδίδεται για την χρηματοδότηση του εν λόγω αρχείου και των δραστηριοτήτων του.

  Επίσης να δοθεί η δυνατότητα ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟ / τα ΠΡΕΟΔΡΙΚΑ ΔιΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, σε εκείνα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,πυ κάνουν δωρεές και χορηγίες υπέρ του συγκεκριμένου αρχείου.

  Καλό θα ήταν να λάβουν υπόψιν τους οι συντάκτες του Νόμου οτιδήποτε σχετικό με τα εκ των ακολούθων μεγαλύτερων, παλαιότερων και με τεράστια εμπειρία και παράδοση στην αρχειοθέτηση κινηματογραφικών ταινιών, υλικών, βιβλίων, πόστερς και άλλων συναφών υλικών σχετιζομένων με την Τέχνη του Κινηματογράφου Αρχείων, τα οποία ειδικεύονται και στην αναπαλαίωση ταινών και αρχειοθετούν ταινίες από όλο τον κόσμο αλλά ιδιαίτερα από την Γερμανία από την εποχή του βωβού κινηματογραφου έως σήμερα δηλ.

  1) του Κινηματογραφικού Αρχείου της Γερμανίας (με 70.000 ρολλά ταινιών)
  στη αγγλική εκδοχή παρατίθεται ο σύνδεσμος)
  http://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/organisation/abteilung_fa/index.html.en
  στο οποίο υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑΣ (οιουδήποτε είδους / κατηγορίας και μήκους), είτε ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ από κάθε κρατιδιακό η ομοσπονδιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Γερμανίας είτε βραβευόμενης με τα ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

  2) του Γερμανικού Κινηματογαρφικού Μουσείου (ME 20.000 ταινίες στις συλογές του)οποία ειδικέυονται και στην αναπαλαίωση ταινών και αρχειοθετούν ταινίες από όλο τον κόσμο αλλά ιδιαίτερα από την Γερμανία από την εποχή του βωβού κινηματογραφου έως σήμερα (παρατίθεται σύνδεσμος)

  http://www.deutschesfilmmuseum.de/pre/ft4.php?id=body&img=3img4&main=filmarchiv&ass=ass_fa_v2

  3) και του λεγόμενου Αρχείου της Βιβιβλιοθήκης του αμερικανικού Κογκρέσου LIBRARY OF CONGRESS στην Ουάσιγκτον, ίσως το μεγαλύτερο ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ με ανεξάντλητες συλλογές ταινιών, φωτογραφιών κλπ.
  http://www.loc.gov/about/

  Μια ματιά και μόνο στον σχετικό σύνδεσμο
  http://www.loc.gov/about/generalinfo.html#2007_at_a_glance
  θα πείσει τον καθένα για την πληθώρα του υλικού που αρχειοθετείται αλλά και πόσα εκατομμύρια «ηλεκτρονικοί επισκέπτες» το επισκέπτονται από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει εμπειρία από την οποία μπορούμε μόνο να διαδαχτούμε στην Ελλάδα, ως προς τον τρόπο αρχειοθέτησης, συνθήκες αποθήκευσης κλπ.

  Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΡΕΣΟΥ http://www.copyright.gov/) ΚΑΙ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας παρόμοιου Γραφείου η ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ κατ’ ακόλουθο ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ και ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ κλπ. και ως εκ τούτου ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ κλπ. .
  Ας υπομνηθεί ότι μέχρι πρίν 12 χρόνια αυτό το αναλάμβανε τυπικά η Εθνική Βιβλιοθήκη αλλά λόγω φόρτου εργασιών το ανέστειλε. Έκτοτε αυτό είναι δυνατό μόνο σε συμβολαιογραφικά γραφεία και με αντίστοιχες δαπανηρές συμβολαιογραφικές πράξεις.

  Άλλα παγκοσμίως αναγνωρισμένα, φημισμένα, πρότυπα και εξαιρετικά κινηματογραφικά αρχεία αποτελούν το αρχείο στο:
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
  http://www.cinema.ucla.edu/

  Το ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ στο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
  http://www.bfi.org.uk/nationalarchive//

  To EΘΝΙΚΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ http://www.archives.gov/index.html

  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός
  Ιδρυτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Διπλωματούχος και Πρ. Αναπλ. Καθηγητής Σκηνοθεσίας & Σεναρίου στην Ανωτάτη Κρατική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Μονάχου

 • 28 Οκτωβρίου 2010, 05:47 | Διονύσης Σαμιώτης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
  ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ

  Άρθρο 1
  Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο

  1. Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τηρεί Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς και την ενίσχυση της μελέτης και της έρευνας πάνω στον ελληνικό κινηματογράφο. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με προγραμματική συμφωνία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και την ΟΚΛΕ.

  2. Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρηση του υλικού και εφόσον συναινεί ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων του.

  Ο παραγωγός ελληνικών κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος του αρνητικού ελληνικής ταινίας υποχρεούνται να παραδώσουν ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο. Στους ανωτέρω καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δικαιώματος να εισπράξει το ποσό που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου … του άρθρου ….. Η παράδοση του αντιτύπου της κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών εξουσιών των δικαιούχων του έργου.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να παραχωρεί τη διαχείριση τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση κινηματογραφικών ταινιών σε αναγνωρισμένους και εποπτευόμενους φορείς που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και υποδομή. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε αζημίως με όμοια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

  5. Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του άλλου υλικού του Αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρησή τους και εφόσον συναινεί ο πνευματικός δημιουργός του κινηματογραφικού έργου ή ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων του.

  6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες παράδοσης στο Υπουργείο Πολιτισμού για τις ανάγκες του Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου, των κινηματογραφικών ταινιών με υπόθεση, καθώς και των ντοκιμαντέρ, που δεν είχαν κατά την εποχή της δημιουργίας τους ειδησεογραφικό χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της Κρατικής Ταινιοθήκης.

  7. Το Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο επιτρέπεται να διαθέτει τις ανωτέρω κινηματογραφικές ταινίες και για το αρχείο της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και των κατά το επόμενο άρθρο αναγνωριζόμενων ταινιοθηκών, εφόσον σε αυτό συμφωνεί ο πνευματικός δημιουργός του κινηματογραφικού έργου ή ο δικαιούχος των δικαιωμάτων του και η ταινιοθήκη καταβάλλει τα έξοδα αναπαραγωγής του αντιτύπου.

  Άρθρο 2
  Ταινιοθήκες

  1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και γνώμη του Συμβουλίου Κινηματογραφίας, συλλογή κινηματογραφικών ταινιών μπορεί να αναγνωρισθεί ως ταινιοθήκη. Για την αναγνώριση αυτή απαιτείται να υπάρχει σημαντικός αριθμός ταινιών, να εφαρμόζονται καλλιτεχνικά κριτήρια για τη συγκέντρωσή τους και να εξασφαλίζονται οι όροι για την κανονική φύλαξη και συντήρησή τους, καθώς και η συστηματική ενασχόληση με την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας.

  2. Το κράτος ενισχύει ηθικά και υλικά τις αναγνωρισμένες ταινιοθήκες και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις ταινίες της συλλογής σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω υπουργικής απόφασης για μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς σκοπούς, χωρίς να εμποδίζεται η ελεύθερη λειτουργία της ταινιοθήκης ή να βλάπτεται η κανονική φύλαξη και συντήρηση των ταινιών.

  3. Αναγνωρισμένες κατά την έννοια του άρθρου αυτού είναι οι ταινιοθήκες που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

  Άρθρο 3
  Κινηματογραφικές Λέσχες

  1. Κινηματογραφική λέσχη είναι το σωματείο ή η ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται συστηματικά με την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας.

  2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Κινηματογραφίας, καθορίζεται ο τρόπος και οι όροι της ηθικής και υλικής ενίσχυσης του έργου των κινηματογραφικών λεσχών και της δευτεροβάθμιας οργάνωσής τους σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασχολούμενων με την κινηματογραφική τέχνη.

  3. Οι κινηματογραφικές λέσχες συνεργάζονται με το ΕΚΚ, και τα κινηματογραφικά φεστιβάλ, για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού εθνικού δικτύου διανομής ταινιών και διάδοσης της κινηματογραφικής τέχνης, καθώς και με τις κινηματογραφικές σχολές και την Ακαδημία Κινηματογράφου για την προώθηση των σπουδαστικών ταινιών.