• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 11:16

    Στις μεταβατικές διατάξεις είναι αναγκαίο να προστεθεί διάταξη για λόγους σαφήνειας ότι τα ειδικά σήματα λειτουργίας που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και ανανεώνονται μόνο τα δικαιολογητικά που έχουν ημερομηνία λήξης.