Άρθρο 43: Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις

1. Αιτήσεις για χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Το άρθρο 34 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230) και το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622/19.1.2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 27) καταργούνται μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 37 έως 42 του παρόντος.

  • Οι πάροχοι υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής αδειοδοτούνται σύμφωνα με το Ν 3409/2005 και από σχετικές ΥΑ. Προτείνουμε την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με την απλή κατάθεση των νόμιμων βεβαιώσεων που διαθέτουν οι καταδυτικές επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

  • Στις μεταβατικές διατάξεις είναι αναγκαίο να προστεθεί διάταξη για λόγους σαφήνειας ότι τα ειδικά σήματα λειτουργίας που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και ανανεώνονται μόνο τα δικαιολογητικά που έχουν ημερομηνία λήξης.

  • Περισσότερες από 230 επιχειρήσεις ασκούν νόμιμα δραστηριότητες «Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» στην Ελλάδα (Ν 3409/2005).

    ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

    Να προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις που να αφορούν στις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

  • Μήπως είναι ευκαιρία με το παρον νομοσχέδιο να κατοχυρωθεί το δικαίωμα να έχουν και τα μη κύρια ξενοδοχειακα καταλύματα «διακριτικό τίτλο» όπως έχουν τα ξενοδοχεία; Στη σημερινή εποχή, είναι στρουθοκαμηλισμός να μην «βλέπει» η πολιτεία οτι η αγορα απαιτει όλα τα καταλύματα να έχουν διακριτικο τίτλο. Καθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να έχει διακριτικο τιτλο που κατοχυρώνει στο οικειο Επιμελητηριο. Γιατι τα μη κυρια ξενοδοχειακα καταλυματα αποτελουν εξαίρεση;
    για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, omospondiacyclades@gmail.com, http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.