• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 11 Ιανουαρίου 2012, 12:52

    Θεωρώντας ότι, η ύπαρξη Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΟΤΕΚ και τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ αποσκοπεί στη στελέχωση της πολύπαθης ονομαζόμενης «βαριάς βιομηχανίας» της Ελλάδας, ώστε να αναβαθμίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών προτείνω το άρθρο 42 παράγραφος αα να διατυπωθεί ως εξής: αα. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων δυναμικότητας 20-100 κλινών, πτυχίο σχολών Τουριστικής εκπαίδευσης ή ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής. Εναλλακτικά απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον αποδεικνυόμενη με ένσημα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για ξενοδοχεία 2* και 3* αστέρων δυναμικότητας άνω των 100 κλινών καθώς και για ξενοδοχεία 4* και 5* ανεξαρτήτως δυναμικότητας πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής. Εναλλακτικά πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής και επιπλέον αποδεικνυόμενη με ένσημα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σαν προϊστάμενος τμήματος ξενοδοχείου. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταλυμάτων ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος να είναι κάτοχος πιστοποιητικού παρακολούθησης τουλάχιστον εβδομαδιαίου σεμιναρίου, το οποίο μπορούν να οργανώσουν τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ ή ο ΟΤΕΚ σε συνεργασία με την επαγγελματική τους ένωση και θα αφορά τις υποχρεώσεις τους και την συμπεριφορά προς τον πελάτη καθώς και την γνώση του τουριστικού κυκλώματος.