• Στο άρθρο 42 διαπιστώνεται ότι μειώνονται σημαντικά οι απαιτήσεις για τα προσόντα των διευθυντών των μονάδων, γεγονός που δε συνάδει με την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Επίσης δεν προβλέπεται η απασχόληση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που αποφοιτά από τις τουριστικές σχολές. Επίσης καταργείται ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συντήρηση και λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.