• Στο άρθρο 9, προτείνεται η πρόσθεση άλλων 2 παραγράφων ώς εξής: Παράγραφος 3: Η θεσμοθέτηση λειτουργίας της επιχείρησης τουρισμού υπαίθρου / υποκατηγορία αγροτουρισμός με τη λειτουργία επαγγελματικού κωδικού «επιχείρηση τουρισμού υπαίθρου», ορίζεται ως αγροτικό επάγγελμα με ασφάλιση στον ΟΓΑ, η στο Ταμείο που επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Παράγραφος 4: Μονάδα χαρακτηρισμένη ως τουρισμός υπαίθρου / υποκατηγορία αγροτουρισμός, αν η δυναμικότητά της δεν υπερβαίνει τα δέκα δωμάτια, δεν φορολογείται.