Άρθρο 09: Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αγρότες που παρέχουν υπηρεσίες Αγροτουρισμού

1. Οποιοδήποτε εισόδημα επαγγελματία αγρότη προέρχεται από τον Αγροτουρισμό, δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά του υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός του.
2. Οι αγρότες κατά την εργασία τους στον Αγροτουρισμό ως συμπληρωματική δραστηριότητα της κυρίας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το ατομικό καθαρό αγροτικό εισόδημά τους υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.

 • Στο άρθρο 9, προτείνεται η πρόσθεση άλλων 2 παραγράφων ώς εξής:

  Παράγραφος 3: Η θεσμοθέτηση λειτουργίας της επιχείρησης τουρισμού υπαίθρου / υποκατηγορία αγροτουρισμός με τη λειτουργία επαγγελματικού κωδικού «επιχείρηση τουρισμού υπαίθρου», ορίζεται ως αγροτικό επάγγελμα με ασφάλιση στον ΟΓΑ, η στο Ταμείο που επιθυμεί ο επιχειρηματίας.

  Παράγραφος 4: Μονάδα χαρακτηρισμένη ως τουρισμός υπαίθρου / υποκατηγορία αγροτουρισμός, αν η δυναμικότητά της δεν υπερβαίνει τα δέκα δωμάτια, δεν φορολογείται.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 12:34 | KEOSOE

  Άρθρο 9 : Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αγρότες
  που παρέχουν υπηρεσίες Αγροτουρισμού

  § 1. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να συνάδει με τον ισχύοντα ορισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, σύμφωνα με τον οποίο αγρότης θεωρείται ο ενασχο-λούμενος με τις γεωργικές δραστηριότητας κατά 30% (έναντι 51% που ίσχυε προηγουμένως) του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την αγροτική δραστηριότητα το 35% (έναντι 51% που ίσχυε προηγουμένως) του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του.

  Συνεπώς το αναγραφόμενο ποσοστό 50%, πρέπει να προσαρμοστεί στο 35%

 • Είμαι αγρότης ασφαλισμένος στον ΟΓΑ.
  Έχω ένα επισκέψημο αγρόκτημα, διαμορφωμένο κατάλληλα για επισκέψεις σχολικών ομάδων, όπου οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε διάφορες αγροτικές παραδοσιακές εργασίες, εγκεκριμένες οι επισκέψεις από το υπουργείο παιδείας.

  Το αγροτικό μου εισόδημα είναι μεγαλύτερο του 50% από το συνολικό μου εισόδημα.
  Στην εφορία η δραστηριότητα αυτή είναι γραμμένη σαν «εκδηλώσεις πανηγυριών και πάρκου ψυχαγωγίας», γιατί δεν υπάρχει κωδικός αγροτουρισμού και το εισόδημα θεωρείται εισήδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

  Ενώ είχα απαλλακτικό από το ΤΕΒΕ, με πρόσφατο έγγραφό του, μου αναφέρει ρητά, ότι πρέπει να ασφαλιστώ στο ΤΕΒΕ γιατί έχω εμπορικό εισόδημα.

  Περιμένω οι ανακοινώσεις σας να γίνουν νόμος του κράτους το συντομότερο, γιατί αν είναι να ασφαλιστώ στο ΤΕΒΕ, δεν μπορώ να αναταπεξέρθω οικονομικά και θα κλείσω την αγροτουριστική δραστηριότητα.

  Σκέψη / Πρόταση :
  Να καθοριστεί ένα πλέσιο, καθαρά αγροτουριστικών δραστηριοτήτων (τι είναι και τι όχι αγροτουριστική δραστηριότητα)και το ύψος του εισοδήματος από την αγροτουριστική δραστηριότητα σε σχέση με το αγροτικό εισόδημα να μην καθορίζει το ταμείο που πρέπει να είσαι ασφαλισμένος.

 • 31 Δεκεμβρίου 2011, 10:48 | Τσολάκης Βασίλειος

  Εάν τελικά επιτραπούν επιχειρήσεις αγροτουρισμού και σε μη αγρότες θα πρέπει να προσαρμοστεί και το παρόν άρθρο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 13:51 | Δαμβόγλου Μαρία

  Διαθέτω μιά έγκριση τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας και η κόρη μου που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα και στην οποία την έχω ενοικιάσει δεν μπορεί να προβεί σε έναρξη λειτουργίας του καταλύματος ως επιχείρηση τουρισμού υπαίθρου,παρ’ολο που πληροί όλες τις προυποθέσεις όπως περιγράφονται στο σχέδιο σας,διότι σύμφωνα με νόμο του ’10 πρέπει να εγγραφεί και στο ΤΕΒΕ!Αν είχε δηλώσει διαμερίσματα θα ήταν αρκετή γιά την έναρξη επαγγέλματος η εγγραφή της στον ΟΓΑ όπου ήδη είναι ασφαλισμένη από το 2006.Τι προβλέπει το νομοσχέδιό σας γι αυτή την αδικία?Διότι απ’οσο διαβάζω δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος «κατοικία».και αν δεν το προβλέπετε,γιατί ένα απλό σπίτι-αγροικία-χωρίς πισίνα και μέσα σε αγρό θα πρέπει να θεωρείται αιτία διαφορετικής μεταχείρισης γιά ένα αγρότη?