• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόδωρος Βασιλείου' | 11 Ιανουαρίου 2012, 18:09

    Επιχείρηση Αγροτουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αγροτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ο επιτηδευματίας που διαθέτει επιχείρηση αγροτουρισμού όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος, θεωρείται αυτοδικαίως δια του παρόντος ως αγρότης και η δραστηριότητα του ως αγροτική δραστηριότητα και εγγράφεται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλεύσεων. Αγροτουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι και εταιρείες, το κεφάλαιό των οποίων ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αγρότη ή αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.