• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ' | 12 Ιανουαρίου 2012, 10:20

    Στους ορισμούς του άρθρου 4, άρθρου 2 παράγραφος 5 και άρθρου 10 υπάρχουν επικαλύψεις που χρήζουν μεγαλύτερης σαφήνειας. Έχουν να κάνουν με το αν η οινοτουριστική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή όχι να έχει οινοποιητικές εγκαταστάσεις, εάν οι επισκέψεις σε οινοποιεία αφορούν μόνο τα «επισκέψιμα» οινοποιεία καθώς επίσης την αναγνώριση ενός οινοποιείου ως «επισκέψιμου» με βάση την ΥΑ 385951/2000 (ΦΕΚ 1180/2000) και την ενσωμάτωση αυτού στο σήμα τουρισμού υπαίθρου. Επίσης αλλού μιλάει για «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης» (άρθρο 2 παρ. 5) ενώ αλλού μόνο για «προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης» (άρθρο 10). Πιστεύουμε ότι θα είναι πιο καθαρά όλα αν από το άρθρο 10 αφαιρεθεί ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος η οποία δημιουργεί τις επικαλύψεις και αναιρέσεις και μείνει μόνο η πρώτη παράγραφος ως έχει. Δηλαδή, «Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική Επιχείρηση, είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει στον επισκέπτη – τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος», η οποία κουμπώνει καλά με τον ορισμό του οινικού τουρισμού (άρθρο 2 παρ. 5).