• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚ/ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενώ οι άδειες των επιχειρήσεων του κλάδου μας εκδίδονται από τον Ε.Ο.Τ όπως αυτές για τα Γραφεία Τουρισμού, τα Ξενοδοχεία και τα Camping, εν τούτοις ήταν οι μοναδικές για τις οποίες εδώ και χρόνια δεν είχε προβλεφθεί η κατοχύρωση Διακριτικού Τίτλου. Πάγιο αίτημα του φορέα μας ήταν να θεσμοθετηθεί ο Διακριτικός Τίτλος για τα καταλύματα του κλάδου μας και -λόγω έλλειψης προσωπικού στις Π.Υ.Τ. - να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή στο δικό μας φορέα, τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος ( Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) και τις Ομοσπονδίες. Στις 10.4.2012 το αίτημά μας έγινε δεκτό και πέρασε μέσω του Ν.4070 /άρθρο 37Α. Ο νομοθέτης έδωσε την αρμοδιότητα υποχρέωσης τήρησης διακριτικού τίτλου στον Ε.Ο.Τ. Δυστυχώς έως τώρα οι ΠΥΤ δεν μπόρεσαν να δεν εφαρμόσουν τη νομοθεσία λόγω του ότι οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ δε μερίμνησαν να προστεθεί το πεδίο συμπλήρωσης του Διακριτικού Τίτλου στο διαδικτυακό πρόγραμμα έκδοσης σημάτων λειτουργίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα είναι τόσο «αργό» που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά διευκολύνει τη μοναδική υπάλληλο που είναι υπεύθυνη για την έκδοση Ε.Σ.Λ.. Προτείνουμε λοιπόν α) είτε να προβλεφθεί η αναβάθμιση του συγκεκριμένου προγράμματος και η συμπλήρωση του πεδίου του διακριτικού τίτλου, ο οποίος τουλάχιστον ανά δήμο δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με άλλον τίτλο. β) Σαν δεύτερη πρόταση- που πιστεύουμε ότι θα ήταν και η καλύτερη λύση για την αποσυμφόρηση του φόρτου εργασίας στις Π.Υ.Τ. – να παραχωρηθεί μέσω του συγκεκριμένου νόμου η αρμοδιότητα της υποχρέωσης τήρησης διακριτικού τίτλου στο φορέα μας μέσα από το διαδικτυακό πρόγραμμα έκδοσης τιμοκαταλόγων που τηρεί η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος σε όλη τη χώρα, με την υποχρέωση του φορέα μας να δώσει κωδικούς στις Π.Υ.Τ. ώστε να έχουν άμεση εικόνα του υλικού του προγράμματος. Με αυτές τις τροποποιήσεις θα μπορέσει να υλοποιηθεί ο παραπάνω νόμος. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Τοκούζης