• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 11:03

    Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στην σύσταση των κλιμακίων ελέγχου (παρ 2 του σχετικού άρθρου) αλλά και στην διαδικασία απόδοσης των προστίμων που επιβάλονται από τον ΕΟΤ μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία είναι δύσκαμπτη, χρονοβόρα και πολλές φορές ατελέσφορη. Σχετ. 1.παρ.13 άρθρο 4 ΦΕΚ 118/1993(κλήση παροχή εξηγήσεων) 2.παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3766/2009 (επιτροπή προσφυγών) Κατόπιν ο προσφεύγων έχει δικαίωμα να ασκήσει Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του κατά τόπους Διοικητικού Πρωτοδικείου. Είναι αντιληπτό ότι με αυτό τον τρόπο διατηρούνται, παρανομίες και αυθαιρεσίες απο τις παραιβαίνουσες τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και καθυστέρηση είσπραξης Δημόσιων έσοδων.