Άρθρο 37: Κλιμάκια ελέγχου Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 7α ν.2323/1995

1. Τα κλιμάκια ελέγχου της τουριστικής αγοράς του στοιχείου γ), της παραγράφου 3 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003 και ισχύει υπάγονται εφεξής στο Υπουργείο Τουρισμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των κλιμακίων, τον τρόπο λειτουργίας τους και την διαδικασία έλεγχου και επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 11:03 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ

  Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στην σύσταση των κλιμακίων ελέγχου (παρ 2 του σχετικού άρθρου) αλλά και στην διαδικασία απόδοσης των προστίμων που επιβάλονται από τον ΕΟΤ μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία είναι δύσκαμπτη, χρονοβόρα και πολλές φορές ατελέσφορη.
  Σχετ. 1.παρ.13 άρθρο 4 ΦΕΚ 118/1993(κλήση παροχή εξηγήσεων)
  2.παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3766/2009 (επιτροπή προσφυγών)
  Κατόπιν ο προσφεύγων έχει δικαίωμα να ασκήσει Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του κατά τόπους Διοικητικού Πρωτοδικείου.

  Είναι αντιληπτό ότι με αυτό τον τρόπο διατηρούνται, παρανομίες και αυθαιρεσίες απο τις παραιβαίνουσες τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και καθυστέρηση είσπραξης Δημόσιων έσοδων.

 • Πέραν της τυπικής ρύθμισης (ενδεχομένως και όχι απαραίτητης, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του ΥΠΑΝ ως εποπτεύοντος τον τουρισμό έχουν περιέλθει στο ΥΠΟΤ) υπάρχει σοβαρό θέμα έλλειψης ουσιαστικού ελέγχου της αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στις παράνομες τουριστικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που λυμαίνονται την αγορά με αποτέλεσμα σοβαρή φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και βέβαια αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις. Έχουμε ζητήσει τη συμμετοχή εκπροσώπων μας σε μικτά κλιμάκια και γενικότερα τη συμμετοχή μας στη διαδικασία ελέγχου της αγοράς με τις ανάλογες θεσμικές ρυθμίσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά και στον έλεγχο άσκησης του έργου των τουριστικών γραφείων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 12:18 | Αριστείδης Στρατάκης

  τα κλιμάκια ελέγχου του ν.3190/03 έχοντας ως σκοπό την προστασία του προϊόντος πρέπει να έχουν την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και αποτελεσματικότητας επόμένως η συνθεσή τους πρέπει να είναι μικτή δηλαδή (υπαλλήλους Κεντρικών & Περιφερειακών Υπηρεσίών) π.χ. άμεση αντιμετώπιση καταγγελιών-παραπόνωνκλπ. που αφορούν το τουριστικό προϊόν.
  ΠΥΤ Κρήτης

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 17:21 | Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

  Επαναφέρουμε το χρόνιο αίτημα της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. για σύσταση πολυμορφικού Σώματος Επιθεωρητών Ελέγχων για την πάταξη της παράνομης λειτουργίας κάθε μορφής ξενοδοχειακών καταλυμάτων τα οποία χρόνο με το χρόνο αυξάνονται.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 11:46 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
  ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ Π.Υ.Τ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ.