• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 14:28

    Άρθρο 2 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 12 ν.4002/2011 του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού Για την Ειδική αυτή Υπηρεσία, που αποτελεί υπηρεσία μιας στάσης για τις τουριστικές επενδύσεις άνω των 300 κλινών, το Ξ.Ε.Ε. εκφράζει τη θέση όλου του ξενοδοχειακού κλάδου ότι στα πλαίσια μείωσης της γραφειοκρατίας θα έπρεπε η υπηρεσία αυτή να ασχολείται με όλες τις επενδύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως κλινών. Είναι κοινός τόπος ότι η γραφειοκρατία για την ίδρυση ή επέκταση ή αναβάθμιση ξενοδοχείου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι σχεδόν ίδια, ανεξαρτήτως κλινών και επομένως δημιουργείται διάκριση στον ελεύθερο ανταγωνισμό, αφού δεν αντιμετωπίζεται με ίσους όρους ο υποψήφιος επενδυτής των 200 κλινών με τον επενδυτή των 300 κλινών.