• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο θεσμός των Κινηματογραφικών Λεσχών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μία ενεργή κοινότητα φίλων του κινηματογράφου, ο μοναδικός εθελοντικός οργανισμός στο χώρο του κινηματογράφου, που σκοπό έχει την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας, με ποικιλία δράσεων: Προβολές επιλεγμένων ταινιών από των ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογράφο, ειδικές προβολές ταινιών από κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας μας. Ετήσια Θεματικά Συνέδρια με προβολές και αναλυτικές εισηγήσεις σχετικές με το θέμα του κάθε συνεδρίου και τιμητικά αφιερώματα σε πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου. Σεμινάρια θεωρίας, ιστορίας, αισθητικής και τεχνικής του κινηματογράφου, αφιερώματα, συζητήσεις ειδικές εκδόσεις για θέματα και πρόσωπα του κινηματογράφου. Ειδικά προγράμματα για τη διάδοση της έβδομης τέχνης στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για τον κινηματογράφο. Σε κάθε πόλη η Κινηματογραφική Λέσχη ως συλλογική οντότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενεργητική συμμετοχή του θεατή και για ανάπτυξη του διαλόγου με τους δημιουργούς και τους κριτικούς του κινηματογράφου. Επίσης, αποτελεί σημαντικό φορέα του κινηματογραφικού τουρισμού με την ανάπτυξη της δραστηριότητας της σε τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Κεντρικός φορέας και συντονιστής όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων από το 1982 είναι η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), μοναδικός δευτεροβάθμιος φορέας στο χώρο του πολιτισμού. Η Ο.Κ.Λ.Ε. συντονίζει με τα προγράμματά της πάνω από 60 ενεργές Κινηματογραφικές Λέσχες σε όλη την Ελλάδα και στηρίζει ενεργά τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων Λεσχών. Θέλουμε να τονίσουμε ότι με μεγάλη ευχαρίστηση δεχτήκαμε τις αναφορές του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου στο κείμενο των Προγραμματικών του Δηλώσεών για το σημαντικό ρόλο των Κινηματογραφικών Λεσχών. Συγκεκριμένα: ” [...] ενίσχυση και διεύρυνση των Περιφερειακών Δικτύων των Τεχνών, όπως τα ΔΗΠΕΘΕ, οι Κινηματογραφικές Λέσχες, τα ωδεία, οι βιβλιοθήκες και τα εικαστικά εργαστήρια.” “ [...] θεσμοθέτηση διαρκούς συνεργασίας της Πολιτείας με τις Ομοσπονδίες για τετραετή προγραμματισμό ανά Ομοσπονδία, ώστε οι επιχορηγήσεις να είναι επαρκής, ορθολογικές, διαφανείς και αντικειμενικές.” Διαπιστώσαμε, όμως, με έκπληξη ότι στο Σχέδιο Νόμου για την “Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις” δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά όσον αφορά στη θεσμοθέτηση και ενίσχυση των Κινηματογραφικών Λεσχών και της Ομοσπονδίας τους. Ως εκ τούτου θεωρούμε αναγκαίο να προστεθεί στο Άρθρο 35, Πέμπτο Κεφάλαιο, με τίτλο “Κινηματογραφικό Αρχείο” του Σχεδίου Νόμου, η εξής παράγραφος: Κινηματογραφική Λέσχη είναι το σωματείο ή η ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται συστηματικά με την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας αποτελώντας ένα εναλλακτικό εθνικό δίκτυο διανομής ταινιών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται ο τρόπος και οι όροι της ηθικής και υλικής στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης του έργου των Κινηματογραφικών Λεσχών και της Ομοσπονδίας τους ως της μόνης μη κερδοσκοπικής και μη επαγγελματικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης στον κινηματογραφικό χώρο.