• Σχόλιο του χρήστη 'Παπακωνσταντίνου Δημητριος' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:02

    Η πιστοποίηση με βάση το ειδικό σήμα Αγροτουρισμού : 1) Θα πρέπει να λάβει υπόψη την Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΠΡΔ ΕΛΟΤ1417 2) Θα πρέπει να συνδεθεί με τον νέο Νόμο του ΥΠΑΑΤ Ν. 4235 /11-2-2014 άρθρο 52 για το πολυλειτουργικό αγρόκτημα και με το άρθρο 56 για Οικοτεχνία Ενώ όλα αυτά είναι καθαρά γεωπονικές αρμοδιότητες γεωπόνων συμβούλων ..... για τον σχεδιασμό και για την προετοιμασία των αγροκτημάτων προς πιστοποίηση όποιος θέλει θα μπορεί να δηλώνει Σύμβουλος Αγροτουρισμού ; Πως θα ορίζονται οι Σύμβουλοι Αγροτουρισμού θα υπάρξει Μητρώο Πιστοποιημένων Συμβούλων ;