• Σχόλιο του χρήστη 'AP' | 12 Δεκεμβρίου 2017, 09:24

    Τα ισχύοντα δεδομένα: 1) ΠΔ 127/2017 (ΦΕΚ 157Α/20-10-2017) με τίτλο "Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού". Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο (για όσους ξέρουν στο κέντρο του Ηρακλείου) αποτελείται από: αα) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων, ββ) Το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, γγ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων και δδ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Ρεθύμνου. Στο Ν.Λασιθίου με τόσες τουριστικές υποδομές σε όλο το νομό (Σίσι, Ελούντα, Σητεία κλπ) δεν προβλέπεται Γραφείο Υποστήριξης 2) Απόφαση Γεν.Δ/ντη Οικονομικών και Διοικητικών, με Α.Π.20558/02-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΔΞ465ΧΘΟ-ΨΝ0) και με θέμα "Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού", για την ΠΥΤ Κρήτης αναφέρει: στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων: 9 υπάλληλοι, στο Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου: 8 υπάλληλοι, στο Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων: 1 υπάλληλος, στο Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Ρεθύμνου: 3 υπαλληλοι. Δηλαδή, 17 υπάλληλοι στο Ηράκλειο, 1 Χανιά και 3 Ρέθυμνο. 3) Διαθέσιμες Θέσεις για κάλυψη με μετατάξεις στον 1ο κύκλο κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων για την ΠΥΤ Κρήτης, δηλαδή στο Ηράκλειο: 4 υπάλληλοι Συμπέρασμα: Στην ΠΥΤ Κρήτης (Ηράκλειο) θα είναι, 17 υφιστάμενοι και 4 πιθανοί, σύνολο 21 υπάλληλοι, όταν σε Χανιά και Ρέθυμνο είναι κάτω των 5 ατόμων (ΣΥΝΟΛΙΚΑ!) και για το Λασίθι, η ΠΥΤ Κρήτης θεωρεί ότι δεν απαιτείται Γραφείο Υποστήριξης, αλλά απαιτείται ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ για το αεροδρόμιο Ηρακλείου "Ν.Καζαντζάκης" το οποίο είναι σε απόσταση 4-4,5km από τα κεντρικά γραφεία της (περίπου 5-10 λεπτά ανάλογα με την κίνηση για όσους ξέρουν). Ξέρετε τουρισμό δεν έχει μόνο το Ηράκλειο και δεν φέρνει έσοδα μόνο ο Ν.Ηρακλείου, για να πρέπει να "φορτώνετε" με υπαλλήλους τις αρμόδιες τουριστικές υπηρεσίες και να δημιουργείτε νέες, αλλά και οι υπόλοιποι νομοί του νησιού.