• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ' | 4 Ιανουαρίου 2018, 17:31

    Σε ότι αφορά την κατάργηση της πρόβλεψης του άρθρου 14 του Ν.3105/2003 για έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο θα καθοριστούν θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ, και την πρόβλεψη ότι τα εν λόγω θέματα θα καθοριστούν με ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θεωρώ ότι είναι μια ρύθμιση απαιτητή που αναμενόταν από την ψήφιση του Ν.3105/2003 έως σήμερα.