• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ' | 13 Ιουνίου 2018, 09:31

    To Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας να χορηγήται σε ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες πάσης μορφής με την προυπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης είναι επαγγελματίας του χώρου( αποφοιτος ΤΕΦΑΑ ή κάτοχος αντιστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.)Για την περίπτωση της εταιρίας να προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας ή αντίγραφο πρόσληψης με επαγγελματία του χώρου (πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ ή κάτοχου αντιστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.) ΄΄΄΄ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Αυτό θα έχει ως συνέπεια:1) κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του προσφερόμενου αυτής της κατηγορίας τουριστικού προιόντος,2)εξωβελισμό των μη επαγγελματιών του αθλητισμού και των δραστηριοτήτων που λειτουργούν παρασιτικά στον χώρο .3) μειώσης της ανεργίας των επαγγελματιών του χώρου ( πτυχιούχων επιστημόνων του Αθλητισμού).