Άρθρο 06 – Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας

1.Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.
2. Τουριστικά γραφεία, που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια με Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε ισχύ, δύνανται να λαμβάνουν Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, εφ’ όσον διοργανώνουν τις δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β.
3. Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας δύναται να χορηγείται και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που διοργανώνουν τις δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β. Η διαδικασία αδειοδότησής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
4.Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας είναι σήμα πιστοποίησης, με ειδικό λογότυπο, πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη τους, άλλως το Ειδικό Σήμα ανακαλείται.
5.Σε περίπτωση ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων του τουριστικού γραφείου ή της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας σε άλλη περίπτωση, ανακαλείται και το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.
6.Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι Ειδικού Σήματος Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.

 • 27 Ιουνίου 2018, 15:07 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ

  15 Ιουνίου 2018, 09:06 | Κωστας
  Αγαπητέ Kώστα μπορούν να τον παραδώσουν με ασφάλεια στα χέρια των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ Τρικάλων με ειδικότητα εξωτερικές δραστηριότητες (out door ativities).

 • 27 Ιουνίου 2018, 14:08 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ

  Να ενημερώσω ότι το διπλωμα ΤΕΦΑΑ (ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ)έχει δύο διαφορετικές γνωστικές ενότητες 1)Την Φυσική Αγωγή 2)Τον Αθλητισμό.Η Φυσική Αγωγή εμπεριέχει φυσική δραστηριότητα η οποία με την σειρά της εμεριέχει τις διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας.
  Να θυμίσω επίσης ότι ο Τουρισμός έχει πολλά επίπεδα δράσης ένα απο τα οποία είναι ο Τουρισμός υγείας.ΕΡΏΤΗΣΗ:Την υλοποίηση της ιατρικής πράξης ποιός την υλοποιεί?Φυσικά ο Ιατρός!Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στον Τουρισμό Αθλητικής αναψυχής-Περιπέτειας,Αθλητικό Τουρισμό και Τουρισμο υπαίθρου.Η δραστηριότητα,η άσκηση ή η προπόνηση που εμπεριέχονται στα παραπάνω ΄΄σχήματα΄΄ να σχεδιάζονται, να εποπτεύονται και να υλοποιούνται απο τους καθ ύλην αρμόδιους επιστήμονες αυτούς της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 • 27 Ιουνίου 2018, 00:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών και Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας

  Το Ειδικό Σήμα θα πρέπει να χορηγείται και σε ατομικές επιχειρήσεις αναψυχής π.χ θαλάσσιας αναψυχής , εκμάθησης χιονοδρομίας κλπ.
  Η εφαρμογή του, αφού υπάρξουν οι σωστές προϋποθέσεις για την απόκτησή του (υλικά,εγκαταστάσεις,πιστοποιημένο προσωπικό με προσόντα),μάλλον μπορεί να δώσει λύση στην μείωση ή και την εξάλειψη της παράνομης εργασίας των δήθεν ΄΄δασκάλων – εκπαιδευτών ΄΄ που δεν κατέχουν τα από τον νόμο καθορισμένα προσόντα με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπάρχουν ΣΟΒΑΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ και ποινές.
  Να υπενθυμίσω επίσης και την ύπαρξη του προβληματικού Π.Δ 219/06, το οποίο καθορίζει την λειτουργία των Σχολών εκμάθησης αθλημάτων , γυμναστηρίων κλπ.
  Προσπαθούμε χρόνια τώρα να πείσουμε την Πολιτεία (Γ.Γ.Α) να το αλλάξει διότι έχει δημιουργήσει προβλήματα παρά τα έχει λύσει, αλλά δυστυχώς ουδείς ασχολείται.
  Ίσως είναι ευκαιρία τώρα να συζητηθεί η συνύπαρξη (;) Ειδικού Σήματος και Π.Δ 219.

 • 25 Ιουνίου 2018, 08:56 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

  ΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

  Για τη Διαβούλευση του Νέου Σχεδίου Νόμου για τον Θεματικό τουρισμό – Ειδικές μορφές τουρισμού και ειδικότερα για τον Ορεινό Αθλητικό Τουρισμό και τα αθλητικά και τουριστικά επαγγέλματα βουνού.
  Η άνοδος του ορεινού αθλητισμού, αλλά και του αθλητικού-ορεινού τουρισμού, κάνουν πια απαραίτητα τα Επαγγέλματα Βουνού, τα οποία και απαιτούν μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη εξειδίκευση και εκπαίδευση. Οι Εκπαιδευτές και Προπονητές Ορειβασίας και αθλημάτων βουνού, αλλά και οι Οδηγοί ή οι Συνοδοί Βουνού, θα πρέπει να διαθέτουν άρτια τεχνική και φυσική κατάρτιση, αλλά και πολλές γνώσεις, για να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες απαιτήσεις του επαγγέλματος, με πληρότητα και ασφάλεια.
  Λόγο της υψηλής ζήτησης αλλά και των θεμάτων ασφαλείας που προκύπτουν, είμαστε υπέρ ενός Σχεδίου Νόμου που θα λύσει χρόνια προβλήματα του χώρου. Αυτό πρέπει να εστιάσει στην κατοχύρωση όσων έχουν εκπαιδευτεί και εργάζονται ήδη παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, καθώς και στην πιστοποίηση όσων έχουν εκπαιδευτεί πρόσφατα. Το Σχέδιο πρέπει να αποκλείσει τους ανειδίκευτους που «βαφτίζονται» οδηγοί, συνοδοί ή εκπαιδευτές, εκμεταλλευόμενοι τα κενά της νομοθεσίας, οι οποίοι ρισκάρουν με την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου-συνοδευόμενου και ταυτόχρονα υποβαθμίζουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα και υπηρεσίας αλλά και να θέτει ξεκάθαρα τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να υπάρξει σωστή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών για ένα συνολικό ποιοτικό αποτέλεσμα.
  Ο Νομοθέτης πρέπει να ρυθμίσει ένα πλαίσιο έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να αποκτά όχι μόνο ένα σήμα πιστοποίησης αλλά και την απαραίτητη (εργασιακά και φορολογικά), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό απαιτεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και Νομοθετική Ρύθμιση των επαγγελμάτων μέσα από συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα. Το σχέδιο νόμου πρέπει να λειτουργήσει μεταβατικά άλλα και ουσιαστικά για να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για τη σωστή εκπαίδευση και επαγγελματική κατοχύρωση όσων ασχολούνται ή θα ασχοληθούν στο μέλλον. Ειδικότερα για τα αθλητικά και τουριστικά επαγγέλματα :
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ / ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  Όπως για όλα τα αντίστοιχα αθλήματα ή δραστηριότητες θα πρέπει να υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία και πρέπει να χορηγεί σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) ή άλλες Ομοσπονδίες τις σχετικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.
  Όσοι έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ανάλογη ειδικότητα, ή έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες σχολές εκπαιδευτών-προπονητών της ΕΟΟΑ ή σχετικών Ομοσπονδιών, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αίτησης απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με την ίδια διαδικασία που γίνεται σε όλα τα αθλήματα. Ειδικά για την Ορειβασία μέχρι να υπάρξει η συγκεκριμένη ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ
  ( ή οι ειδικότητες, καθώς η Ορειβασία περιλαμβάνει και την Αναρρίχηση και το Ορειβατικό Σκι), το βάρος της εκπαίδευσης σηκώνει η ΕΟΟΑ, που καλείτε να οργανώσει ακόμα καλύτερα τις συγκεκριμένες σχολές και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ – ΞΕΝΑΓΟΣ ΔΡΥΜΩΝ
  Θα πρέπει να υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού όπως και όλα τα τουριστικά επαγγέλματα, το οποίο και πρέπει να χορηγεί τα σήματα πιστοποίησης ή τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος μετά από τις σχετικές διαδικασίες και κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα:
  Για τους απόφοιτους Οδηγούς Βουνού ΕΟΟΑ: Κατάθεση βεβαίωσης παρακολούθησης Σχολής Οδηγών Βουνού ΕΟΟΑ και Πιστοποίηση από μικτή επιτροπή της ΕΟΟΑ και του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού. Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτούνται πολύ υψηλές τεχνικές αλλά και ιδιαίτερες αθλητικές ικανότητες που μόνο αυτοί μπορούν να εξετάσουν και να πιστοποιήσουν.
  Για τους νέους Οδηγούς Βουνού: Θα πρέπει να δημιουργηθεί Σχολή σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και Οδηγίες. Μεταβατικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί Τμήμα ΙΕΚ, που η βεβαίωση του και η πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ να δίνει το σήμα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Λόγο όμως των υψηλών απαιτήσεων του επαγγέλματος οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα γνωστικά και αθλητικά κριτήρια (να είναι δηλαδή ήδη απόφοιτοι σχολών εκπαιδευτών ΕΟΟΑ).
  Για του Συνοδούς Βουνού και Ξεναγούς Δρυμών: Κατάθεση βεβαίωση παρακολούθησης Τμήματος Συνοδών βουνού ΙΕΚ ή τμήματος Ξεναγών Δρυμών ΙΕΚ, και φυσικά κατάθεση της αντίστοιχης Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Και για τους συνοδούς η Πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες Επιτροπές που θα κρίνουν την επάρκεια στις τουριστικές υπηρεσίες αλλά και τις γνώσεις ειδικά σε θέματα ασφαλείας στο ορεινό περιβάλλον.
  ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣYΛΛΟΓΟΙ ;
  Αθλητικές-τουριστικές υπηρεσίες στο ορεινό περιβάλλον προσφέρουν εθελοντικά και οι Ορειβατικοί και Φυσιολατρικοί σύλλογοι της χώρας . Οι Σύλλογοι δεν απευθύνονται μόνο σε μέλη τους αλλά και σε κάθε έναν που θέλει να γνωρίσει μέσα από την πεζοπορία και την ορειβασία την ομορφιά της Ελληνικής Φύσης. Πολλοί από αυτούς διοργανώνουν ορεινούς αγώνες δρόμου καθώς και σχολές ορειβασίας . Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σχετική πρόβλεψη, ώστε το νέο Σχέδιο Νόμου να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνουν μαζί με τις Ομοσπονδίες τους, να παρέχουν ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες στο ορεινό περιβάλλον.
  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

 • 22 Ιουνίου 2018, 16:30 | GREEK CHALLENGE FBC

  Το σχέδιο νόμου να προβλέπει και σήμα για Τουρισµό Αθλητικών Διοργανώσεων.Το σήμα να έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν ημεδαπά & αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, διοργανωτές, φιλοξενούσες αρχές / φορείς ή εκπρόσωποί τους κτλ.

  Παραδείγματα αθλητικών διοργανωτών : F1,eFormula, America’s Cup, Volvo Ocean Race, Read Bull Air racing etc.

  Η Ελλάδα εάν θέλει πραγματικά να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, πρέπει θεσμικά να ετοιμαστεί για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με τουρισμό ποιοτικό και επαναλαμβανόμενο.

  Να συμπεριληφθούν λοιπόν και αυτές οι κατηγορίες διοργανώσεων και διοργανωτών.

 • H προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ είναι αβάσιμη και δεν στηρίζεται πουθενά. Προκαλεί μεγάλη ανησυχία που έπεσε σαν πρόταση και σίγουρα δεν πρέπει επ ουδενί να συμβεί κάτι τέτοιο αν δεν θέλουμε να δούμε άλλη μια συντεχνία να στρογγυλοκάθεται σε ένα χώρο ο οποίος της είναι παντελώς άσχετος. Δεν έχουμε τι να κάνουμε τους μυριάδες αδιόριστους γυμναστές, ας τους βολέψουμε στις υπαίθριες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα θα ήταν τουλάχιστον κωμικοτραγικό, ένας παραλογισμός που έχουμε ήδη δει να συμβαίνει και στην τουριστική χιονοδρομία και να μας κάνει όλους να απορούμε άλλοτε να γελάμε και άλλοτε να κλαίμε.
  Εδώ συζητάμε για τουρισμό περιπέτειας και υπαίθρια αναψυχή, τι δουλειά έχουν οι γυμναστές με αυτό; Άλλο πράγμα τα σπορ στη φύση και η αναψυχή και άλλο πράγμα ο αθλητισμός και η προπόνηση για όσους συμμετέχουν σε αγώνες
  Η Υπαίθρια Αναψυχή και τα σπορ στη φύση στην εμπορική τους μορφή αναπτύχθηκαν σε χώρες του δυτικού κόσμου στη δεκαετία του 70. Η εμπορική μορφή της τουριστικής χιονοδρομίας για παράδειγμα ξεκίνησε στην αρχή της δεκαετίας του ‘60 από τη Γαλλία αναπτύσσοντας ταχύτατα μια τεράστια εγχώρια αγορά. Το ‘Rafting’ ως υπαίθρια δραστηριότητα έρχεται από τις ΗΠΑ στη Γαλλία και την Ελβετία στα μέσα της δεκαετίας του 80. Πουθενά και σε καμιά χώρα δεν εμπλέκεται γυμναστής ή προπονητής μέσα σε αυτό. Περισσότερο συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις όπως για παράδειγμα, στην Γαλλία και τις ΗΠΑ παρά με το χώρο του αθλητισμού. Στις μέρες μας σε παγκόσμιο επίπεδο η αγορά των δραστηριοτήτων της Υπαίθριας Αναψυχής έχει κυρίως διαμορφωθεί μέσα από την βιομηχανία του τουρισμού και μόνο.
  Συνεπώς, ο τομέας της Υπαίθριας αναψυχής του οποίου η διεξαγωγή περιλαμβάνει απαραίτητα τη χρήση του φυσικό περιβάλλοντος πρέπει να χρησιμοποιεί τουριστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό δηλαδή, εμψυχωτές ή εκπαιδευτές οι οποίοι θα παρέχουν τις υπαίθριες δραστηριότητες στο πλαίσιο της διασκέδασης, της ευχαρίστησης, του ενεργού τουρισμού, της υπαίθριας μάθησης και της δέσμευσης του ατόμου με το φυσικό περιβάλλον. Καμία σχέση με αθλητικές δραστηριότητες με το χώρο του γυμναστηρίου, του στίβου, του γηπέδου, των αγώνων κλπ κλπ. Οι πάροχοι υπηρεσιών Υπαίθριας αναψυχής δεν προωθούν τον ανταγωνισμό, δεν παρέχουν καθοδήγηση για επίτευξη υψηλού επιπέδου σωματικής απόδοσης δεν παρέχουν προετοιμασία για αθλητικά γεγονότα ή αγώνες ώστε να απαιτείται εκγυμναστής.

 • 20 Ιουνίου 2018, 17:20 | Νίκος Αϊβατζίδης

  1. Θα συμφωνήσω ‘εντόνως’ με τον κ. Νεκτάριο, και θα διαφωνήσω αντίστοιχα με τον κ. Γιάννη ΒΥΡΛΟ (με κεφαλαία επειδή δέν ήξερα πού να βάλω τον τόνο): ένα τέτοιο σήμα-πιστοποίηση είναι πάρα πολύ καλή ιδέα.
  Πιο συγκεκριμένα, θα έπρεπε να το είχαμε κάνει ‘ΧΘΕΣ’. Για άλλη μια φορά δηλαδή έχουμε μείνει πίσω στα παγκόσμια δεδομένα και standards.

  Σε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωση όμως να μην μπεί κριτήριο να είναι κάποιος γυμναστής. Οι άνθρωποι είναι πολλές φορές ανίδεοι με τα βουνά και τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Και πάλι, πολλές χώρες έχουν ανοίξει το δρόμο: δίνουν πιστοποιήσεις για το αν κάποιος είναι κατιρτησμένος για συγκεκριμένες δραστηριότητες (το ότι κάποιος είναι κατάλληλος για οδηγός hiking, δέν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και οδηγός στο rafting), τσεκάρουν για θέματα ασφαλείας, ομορφιάς, συντήρησης και χίλια ακόμη. Το Mainalon Κοινσεπ, το Paths of Greece και ίσως και άλλοι έχουν κάνει πολύ ποιοτική δουλειά για το θέμα hiking.

  Ας πάρουμε λοιπόν ιδέες από τις χώρες που το έχουν κάνει,
  ας δούμε τί ζητάνε οι τουριστικοί πράκτορες όταν πηγαίνουν σε αντίστοιχες παγκόσμιες εκθέσεις (προφανέστατα δέν ζητάνε να είναι γυμναστής ο οδηγός hiking, αλλά να έχει πιστοποίηση για οδηγός hiking. Η Στεμνίτσα με το ΙΚΕ π.χ. δείχνει το δρόμο) από τους παρόχους και ας τα κάνουμε κι εμείς.

  2. Το σήμα που θα επανεκδίδεται ανά 5 χρόνια επίσης είναι καλή ιδέα. Ίσως κάποιος να μην είναι κατάλληλος μετά από κάποια χρόνια για διάφορους λόγους. Αλλά παρακαλώ πολύ, ας μη γίνει αφορμή και χώρος για να παρασιτήσουν χωρίς έλεγχο ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι που θα δίνουν σήμα μόνο σε όποιον έχει λαδώσει, όπως γίνεται δεκαετίες τώρα στα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης ή και στα απλά διπλώματα οδήγησης αυτοκινήτου.
  Επίσης, ας μην είναι κάτι χρονοβόρο και πανάκριβο, επειδή είμαστε που είμαστε σε κρίση, δουλεύουμε που δουλεύουμε άπειρες ώρες για έναν βασικό μισθό, ας μην γίνει κάτι που απλά θα ‘γονατίσει’ έναν άνθρωπο που δέν έχει τον ατελείωτο χρόνο και τα σεβαστά χρήματα για να κάνει επαναπιστοποίηση. Επαναλαμβάνω, μου φαίνεται τέλεια ιδέα. Αλλά ας γίνει σωστά, όχι εις βάρος των απλών πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων.

 • 17 Ιουνίου 2018, 20:58 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ

  Ξανά να αναφέρουμε πως η απόφοιτος Φυσικής Αγωγής μπορεί να έχει τις μέγιστες ικανότητες και τις καλύτερες προϋποθέσεις για να συνοδεύσει σε τουρισμό αναψυχής και περιπέτειας, ΑΛΛΑ, δε συνιστά κανόνα. Υπάρχουν ευρωπαϊκές νόρμες, πρότυπα και διεθνείς ομοσπονδίες που προσφέρουν τη μέγιστη κατάρτιση σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Παραδείγματως χάρη, για να γίνεις επαρκής συνοδός σε rafting ή canyoning δεν μπορείς να γίνεις παρακολουθώντας ένα 6μηνο θεωρητικό μάθημα και μια συμμετοχή σε δραστηριότητα γνωριμίας, χρειάζεται εκπαίδευση, τριβή, εμπειρία, ικανότητες, δεξιότητες και συνεχή αναβάθμιση αυτών.

 • Θα ήθελα διευκρινήσεις στο εξής:
  1) Το εδικό σήμα θα δίνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις; Δηλαδή θα πρέπει να το φυσικό πρόσωπο να ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθείται για την έναρξη τουριστικού γραφείου; με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού (5000€) ως εγγύηση;

  2) Που θα περιγράφονται τα κριτήρια και οι ικανότητες του ατόμου που θα ενεργεί αθλήματα αναψυχής – περιπέτειας; Ποια θα είναι η εποπτική αρχή;

  Τοποθετήσεις:
  Όσον αφορά για την υποχρέωση πρόσληψης πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ ή κατόχου αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης λογικό και ασφαλές, ΑΛΛΑ, αναλογιστείτε το γεγονός πως αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό αναψυχής και περιπέτειας δραστηριοποιούνται επαγγελματίες και εξειδικευμένη του χώρου που ουδεμία σχέση έχουν πολλές φορές με απόφοιτους από σχολή Φυσικής Αγωγής. Να φέρω μερικά παραδείγματα guide σε trekking, hiking, climbing, rafting, canyoning. Αντί της σχολής φυσικής αγωγής υπάρχουν διαπιστευμένες σχολές και οργανώσεις που πραγματοποιούν τις εκπαιδεύσεις των συνοδών στα επαγγέλματα αυτά και έχουν θέση και πολύ σκλήρά standars.

 • 16 Ιουνίου 2018, 22:44 | Στέλιος Φουντουλάκης

  Θα ηθελα να σας ρωτήσω τα εξής:
  α. αν στην διαδικασία πιστοποίησης του σήματος θα εμπλεκονται ειδικές ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης όπως πχ. η TUV Nord, η Swiss Approval κ.α., όπως ακριβώς γίνεται και με την πιστοποίηση των αστέρων των ξενοδοχείων;

  β. Επίσης, θα υπάρχει κάποιο κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης εκ μέρος του κράτους ή θα είναι δωρεάν;

  γ. Βάσει των κριτηρίων πιστοποίησης θα προβλέπεται ενδεχομένως να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης κάποιο σχετικο πτυχίο με τον αθλητισμό ή την διοιήκηση τουριστικών επιχειρήσεων, όπως γίνεται με τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου; Ευχαριστώ.

 • 15 Ιουνίου 2018, 09:06 | Κωστας

  Φιλε Γιαννη Βρυλο τι σχεση εχουν οι αποφοιτοι ΤΕΦΑΑ με τον εναλλακτικο τουρισμο? Δηλαδη οσοι εχουν αναπτυξει χρονια τωρα τον εναλλακτικο τουρισμο στην Ελλαδα πρεπει να τον παραδωσουν στους αποφοιτους ΤΕΦΑΑ που περα απο το γηπεδο δεν γνωριζουν και κανενα αλλο μερος?

 • 14 Ιουνίου 2018, 09:31 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ

  To Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας να χορηγείται σε ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες πάσης μορφής με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης είναι επαγγελματίας του χώρου( απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή κάτοχος αντιστοίχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.)Για την περίπτωση της εταιρίας να προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας ή αντίγραφο πρόσληψης με επαγγελματία του χώρου (πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ ή κάτοχου αντιστοίχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.) ΄΄΄΄ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Αυτό θα έχει ως συνέπεια:1) κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του προσφερόμενου αυτής της κατηγορίας τουριστικού προιόντος,2)εξοβελισμό των μη επαγγελματιών του αθλητισμού και των δραστηριοτήτων που λειτουργούν παρασιτικά στον χώρο .3) μείωσης της ανεργίας των επαγγελματιών του χώρου ( πτυχιούχων επιστημόνων του Αθλητισμού).

 • 13 Ιουνίου 2018, 13:02 | Δημήτριος Κίσσονας

  Συγχαρητήρια για τη πρωτοβουλία σας, που έρχεται στον κατάλληλο χρόνο, μετά και την επανεισαγωγή στα ΙΕΚ της Χώρας της ειδικότητας «Συνοδός Βουνού». Η εν λόγω ειδικότητα λειτούργησε και προ μιας δεκαετίας, από την οποία αποφοιτήσανε πάμπολλοι ενθουσιώδεις μαθητές, οι περισσότεροι των οποίων σήμερα είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες. Το μόνο εμπόδιο στη δουλειά τους τόσα χρόνια ήταν η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αφού πολλοί ξένοι το πρώτο πράγμα που ρωτάνε, όταν προσλαμβάνουνε έναν συνοδό να τους πάει μια πεζοπορία, είναι «είστε πιστοποιημένος ή είστε από τους κατσαπλιάδες που παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους και καταλήγουμε με ατυχήματα σαν του Ολύμπου, του Μαινάλου, του Λούσιου κ.α.;».

  Για το πλαίσιο της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σας παραπέμπω σε ειδησεογραφική ιστοσελίδα της Καλαμπάκας (https://www.kalabakacity.gr/%ce%a3%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%a3%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%92%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%8d-%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%a5%cf%80%cf%8c%ce%bc/) που δημοσίευσε σχετικό υπόμνημα προς τον τότε Υπουργό Τουρισμού, και στο οποίο γίνεται ΠΛΗΡΗΣ ανάλυση και τεκμηρίωση του σχετικού πλαισίου. Φαίνεται ότι έπρεπε να περάσουν 9 χρόνια για να έρθει στο Υπουργείο Τουρισμού εκείνη η ηγεσία που θα αντιλαμβανόταν την αξία της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Και πάλι συγχαρητήρια.

  Δημήτριος Κίσσονας
  Σπουδαστής του ΙΕΚ Στεμνίτσας
  στην ειδικότητα «Συνοδός Βουνού»

 • 13 Ιουνίου 2018, 09:31 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ

  To Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας να χορηγήται σε ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες πάσης μορφής με την προυπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης είναι επαγγελματίας του χώρου( αποφοιτος ΤΕΦΑΑ ή κάτοχος αντιστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.)Για την περίπτωση της εταιρίας να προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας ή αντίγραφο πρόσληψης με επαγγελματία του χώρου (πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ ή κάτοχου αντιστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.) ΄΄΄΄ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Αυτό θα έχει ως συνέπεια:1) κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του προσφερόμενου αυτής της κατηγορίας τουριστικού προιόντος,2)εξωβελισμό των μη επαγγελματιών του αθλητισμού και των δραστηριοτήτων που λειτουργούν παρασιτικά στον χώρο .3) μειώσης της ανεργίας των επαγγελματιών του χώρου ( πτυχιούχων επιστημόνων του Αθλητισμού).