• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Σιδηρόπουλος' | 13 Ιουνίου 2018, 18:08

    Απλά μπράβο, επιτέλους να δημιουργηθεί ένα μητρώο στο χώρο μας για να μπορέσει να λειτουργήσει ο υγιείς ανταγωνισμός με νόμιμες επιχειρήσεις. Συγχαρητήρια ! Άν προχωρήσει αυτό, απομένει σε συνεργασία με το υπουργείο οικονομικών να προσδιοριστεί και ο ΚΑΔ των εταιρειών υπαιθρίων δραστηριοτήτων, ο οποίος θα πρέπει να εναρμονιστεί με αυτόν που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και είναι ο 93...