• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ' | 14 Ιουνίου 2018, 15:58

    Αρχικά, πολλά συγχαρητήρια στο υπουργείο Τουρισμού που πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει τον χώρο του εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Συνοπτικά: 1ον: όσοι ασκούν υπαίθριες δραστηριότητες πρέπει να έχουν συγκεκριμένο ΚΑΔ. 2ον: Άρθρο 05 – αλλαγή τίτλου σε «Τουρισμός Ενεργής Αναψυχής& Περιπέτειας». Η λέξη «αθλητικός» παραπέμπει αυτομάτως σε αθλητισμό, όχι τουρισμό και απομακρύνει μερίδα τουριστών από την συμμετοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες. Εξάλλου με βάση την European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE),ο όρος είναι active leisure. 3ον: να οριστεί ποιοι είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα να ασκούν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Πχ. η πεζοπορία απλή ή ορεινή, ασκείτε και από απόφοιτους ΙΕΚ ειδικότητας ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ, η οποία διδάσκεται από το 2005 όταν ήταν ακόμη υπό την σκέπη του υπουργείου Τουρισμού. Ωστόσο έως και σήμερα, δεν έχουν αναγνωριστεί με ΚΥΑ τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με αποτέλεσμα πάσης φύσεως επιτήδειοι να βρίσκουν νομοθετικό κενό και να ασκούν παρανόμως το επάγγελμα αυτό. 4ον: Άρθρο 6 – παράγραφος 2 & 3, τα τουριστικά γραφεία καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που θέλουν το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Ενεργής Αναψυχής – Περιπέτειας, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένους επαγγελματίες για τις δραστηριότητες που ασκούν προκειμένου να λάβουν το σήμα. 5ον: Άρθρο 8-παραγραφος 2. Οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων τουρισμού ενεργής αναψυχής – περιπέτειας, θα πρέπει να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα (βλ. European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE)