Άρθρο 08 – Διοργάνωση δραστηριοτήτων Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας

1.Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αδειοδοτούν κάθε διοργάνωση τουρισμού αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας που πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα ή από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούμενους πολίτες/τουρίστες, μη επαγγελματίες αθλητές.
β) Η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και όχι τον επαγγελματικό αθλητισμό.
Η ανωτέρω διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού & Αθλητισμού καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων τουρισμού αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, οι οποίοι ενδεικτικά θα ορίζουν τα μέτρα ασφαλείας, τις προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αδειοδοτούν κάθε διοργάνωση τουρισμού αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας που πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα ή από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η διοργάνωση αφορά ψυχαγωγούμενους πολίτες/τουρίστες, μη επαγγελματίες αθλητές, οι οποίοι έχουν αναπηρία οποιασδήποτε μορφής.
β) Η διοργάνωση έχει σκοπό την αθλητική αναψυχή και όχι τον επαγγελματικό αθλητισμό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού & Αθλητισμού καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων τουρισμού αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ενδεικτικά θα ορίζουν τα μέτρα ασφαλείας, τις προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • • Παράγραφος 1
  Οι επισκέπτες στο Μεσολόγγι, ιδιαίτερα το καλοκαίρι μπορούν να συμμετέχουν σε μία σειρά από αθλητικές δραστηριότητες που στόχο έχουν τη ψυχαγωγία τους. Πιο συγκεκριμένα στις πανέμορφες παραλίες του Νομού μας, που βρίσκονται μία ανάσα από την πόλη του Μεσολογγίου, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν water sports στην παραλία Διόνι (π.χ kite surfing).
  Ακόμη, υπάρχουν και δραστηριότητες για όλες τις εποχές του χρόνου όπως αναρρίχηση στη Βαράσοβα ή πεζοπορία. Προτείνουμε τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων για επιπλέον δραστηριότητες αλλά και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, καθώς και τη διαφήμιση των περιοχών μας με τη βοήθεια του Υπουργείου Τουρισμού.
  Για το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

 • 25 Ιουνίου 2018, 09:12 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

  ΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

  Για τη Διαβούλευση του Νέου Σχεδίου Νόμου για τον Θεματικό τουρισμό – Ειδικές μορφές τουρισμού και ειδικότερα για τον Ορεινό Αθλητικό Τουρισμό και τα αθλητικά και τουριστικά επαγγέλματα βουνού.
  Η άνοδος του ορεινού αθλητισμού, αλλά και του αθλητικού-ορεινού τουρισμού, κάνουν πια απαραίτητα τα Επαγγέλματα Βουνού, τα οποία και απαιτούν μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη εξειδίκευση και εκπαίδευση. Οι Εκπαιδευτές και Προπονητές Ορειβασίας και αθλημάτων βουνού, αλλά και οι Οδηγοί ή οι Συνοδοί Βουνού, θα πρέπει να διαθέτουν άρτια τεχνική και φυσική κατάρτιση, αλλά και πολλές γνώσεις, για να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες απαιτήσεις του επαγγέλματος, με πληρότητα και ασφάλεια.
  Λόγο της υψηλής ζήτησης αλλά και των θεμάτων ασφαλείας που προκύπτουν, είμαστε υπέρ ενός Σχεδίου Νόμου που θα λύσει χρόνια προβλήματα του χώρου. Αυτό πρέπει να εστιάσει στην κατοχύρωση όσων έχουν εκπαιδευτεί και εργάζονται ήδη παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, καθώς και στην πιστοποίηση όσων έχουν εκπαιδευτεί πρόσφατα. Το Σχέδιο πρέπει να αποκλείσει τους ανειδίκευτους που «βαφτίζονται» οδηγοί, συνοδοί ή εκπαιδευτές, εκμεταλλευόμενοι τα κενά της νομοθεσίας, οι οποίοι ρισκάρουν με την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου-συνοδευόμενου και ταυτόχρονα υποβαθμίζουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα και υπηρεσίας αλλά και να θέτει ξεκάθαρα τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να υπάρξει σωστή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών για ένα συνολικό ποιοτικό αποτέλεσμα.
  Ο Νομοθέτης πρέπει να ρυθμίσει ένα πλαίσιο έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να αποκτά όχι μόνο ένα σήμα πιστοποίησης αλλά και την απαραίτητη (εργασιακά και φορολογικά), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό απαιτεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και Νομοθετική Ρύθμιση των επαγγελμάτων μέσα από συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα. Το σχέδιο νόμου πρέπει να λειτουργήσει μεταβατικά άλλα και ουσιαστικά για να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για τη σωστή εκπαίδευση και επαγγελματική κατοχύρωση όσων ασχολούνται ή θα ασχοληθούν στο μέλλον. Ειδικότερα για τα αθλητικά και τουριστικά επαγγέλματα :
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ / ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  Όπως για όλα τα αντίστοιχα αθλήματα ή δραστηριότητες θα πρέπει να υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία και πρέπει να χορηγεί σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) ή άλλες Ομοσπονδίες τις σχετικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.
  Όσοι έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ανάλογη ειδικότητα, ή έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες σχολές εκπαιδευτών-προπονητών της ΕΟΟΑ ή σχετικών Ομοσπονδιών, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αίτησης απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με την ίδια διαδικασία που γίνεται σε όλα τα αθλήματα. Ειδικά για την Ορειβασία μέχρι να υπάρξει η συγκεκριμένη ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ
  ( ή οι ειδικότητες, καθώς η Ορειβασία περιλαμβάνει και την Αναρρίχηση και το Ορειβατικό Σκι), το βάρος της εκπαίδευσης σηκώνει η ΕΟΟΑ, που καλείτε να οργανώσει ακόμα καλύτερα τις συγκεκριμένες σχολές και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ – ΞΕΝΑΓΟΣ ΔΡΥΜΩΝ
  Θα πρέπει να υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού όπως και όλα τα τουριστικά επαγγέλματα, το οποίο και πρέπει να χορηγεί τα σήματα πιστοποίησης ή τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος μετά από τις σχετικές διαδικασίες και κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα:
  Για τους απόφοιτους Οδηγούς Βουνού ΕΟΟΑ: Κατάθεση βεβαίωσης παρακολούθησης Σχολής Οδηγών Βουνού ΕΟΟΑ και Πιστοποίηση από μικτή επιτροπή της ΕΟΟΑ και του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού. Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτούνται πολύ υψηλές τεχνικές αλλά και ιδιαίτερες αθλητικές ικανότητες που μόνο αυτοί μπορούν να εξετάσουν και να πιστοποιήσουν.
  Για τους νέους Οδηγούς Βουνού: Θα πρέπει να δημιουργηθεί Σχολή σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και Οδηγίες. Μεταβατικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί Τμήμα ΙΕΚ, που η βεβαίωση του και η πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ να δίνει το σήμα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Λόγο όμως των υψηλών απαιτήσεων του επαγγέλματος οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα γνωστικά και αθλητικά κριτήρια (να είναι δηλαδή ήδη απόφοιτοι σχολών εκπαιδευτών ΕΟΟΑ).
  Για του Συνοδούς Βουνού και Ξεναγούς Δρυμών: Κατάθεση βεβαίωση παρακολούθησης Τμήματος Συνοδών βουνού ΙΕΚ ή τμήματος Ξεναγών Δρυμών ΙΕΚ, και φυσικά κατάθεση της αντίστοιχης Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Και για τους συνοδούς η Πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες Επιτροπές που θα κρίνουν την επάρκεια στις τουριστικές υπηρεσίες αλλά και τις γνώσεις ειδικά σε θέματα ασφαλείας στο ορεινό περιβάλλον.
  ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣYΛΛΟΓΟΙ ;
  Αθλητικές-τουριστικές υπηρεσίες στο ορεινό περιβάλλον προσφέρουν εθελοντικά και οι Ορειβατικοί και Φυσιολατρικοί σύλλογοι της χώρας . Οι Σύλλογοι δεν απευθύνονται μόνο σε μέλη τους αλλά και σε κάθε έναν που θέλει να γνωρίσει μέσα από την πεζοπορία και την ορειβασία την ομορφιά της Ελληνικής Φύσης. Πολλοί από αυτούς διοργανώνουν ορεινούς αγώνες δρόμου καθώς και σχολές ορειβασίας . Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σχετική πρόβλεψη, ώστε το νέο Σχέδιο Νόμου να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνουν μαζί με τις Ομοσπονδίες τους, να παρέχουν ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες στο ορεινό περιβάλλον.
  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

 • Από την διατύπωση της παραγράφου 1 & 2 μοιάζει να απαιτείται άδεια για κάθε μια διοργάνωση, μάλλον θα ήθελαν να πουν «δραστηριότητα» διότι είναι πρακτικά αδύνατον να ζητάμε άδεια κάθε φορά που γίνετε κάποια διοργάνωση υπαίθριων δραστηριοτήτων. Φυσικά και εδώ θα πρέπει να αλλάξει η χρησιμοποιούμενη ορολογία και αντί του « τουρισμού αθλητικής αναψυχής » να χρησιμοποιούμε τον όρο τουριστικές υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.

 • 20 Ιουνίου 2018, 18:01 | Νίκος Αϊβατζίδης

  Συμφωνώ με τη γνώμη από τους φίλους της φύσης.
  Δραστηριότητες όπως γουρούνες, τζιπ και άλλα αντίστοιχα μηχανοκίνητα,
  αρκετές φορές διαλύουν όμορφα μέρη, οροπέδια, οικοσυστήματα.

  Ο κ. Στέφανος Σταμέλος της Ένωσης Οικολόγων έχει κάνει καλές αναφορές/άρθρα προς δημόσιους φορείς για τις καταστροφές που έχουν γίνει με γουρούνες στο όρος Καλλίδρομο π.χ.

 • 20 Ιουνίου 2018, 18:05 | Νίκος Αϊβατζίδης

  Ευχαριστίες στον κ. Νεκτάριο για τις πηγές/συνδέσμους που δείχνουν πως η ορολογία αθλητισμός είναι λανθασμένος.

 • κυρία Υπουργέ,
  όπως σας έχω αναφέρει και στις δια ζώσης συναντήσεις μας, η Πατρίδα μας προσφέρεται για την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου περιηγητικού τουρισμού. Δυστυχώς στην Ελλάδα η καλά εδραιωμένη εικόνα του «αλήτη-τσαντάκια-μηχανόβιου» αποτρέπει πολλούς παρωπιδοφόρους τοπικούς άρχοντες από το να κατανοήσουν τα πολλαπλά για την χώρα οφέλη του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού μιας και ο μοτοσυκλετιστής, πέραν του ότι ξοδεύει περισσότερα χρήματα κατά την διαμονή του λόγω του ότι τα μόνα πράγματα που μπορεί να μεταφέρει είναι το κράνος και το πορτοφόλι του, «σκανάρει» (και άρα προβάλει) περισσότερα μέρη από το μέσο τουρίστα που περνά τον περισσότερο χρόνο του στις πισίνες των ξενοδοχείων.
  Η Ομοσπονδία μας (ΜΟΤΟΕ) διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο του 2017, με τεράστια επιτυχία, το Mototour of Nations (επίσημη ταξιδιωτική συνάντηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού -FIM), αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές όχι μόνον από του συμμετέχοντες, αλλά και από ολόκληρη την ιεραρχία της FIM. Αντιγράφω από την ιστοσελίδα της FIM: The FIM Mototour of Nations, which took place in Greece from 7 to 11 September, redefined organisational standards for motorcycle touring gatherings.
  Τριακόσιοι είκοσι (320) συμμετέχοντες από είκοσι χώρες (Καναδά, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ανδόρα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Τσεχία, Ελβετία, Μονακό, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα) επισκέφτηκαν την πρώτη μέρα τους Βασιλικούς Τάφους της Βεργίνας και το Μεγάλο Μετέωρο, την δεύτερη μέρα την Ηγουμενίτσα, τα Σύβοτα, την Πέρδικα και την Πάργα, την τρίτη μέρα τον Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης, το Μέτσοβο, τους Κήπους, το πέτρινο γεφύρι του Κόκκορη και το φαράγγι του Βίκου, την τέταρτη μέρα την Άρτα, το Κέντρο Προβολής Σπηλαίου και το Σπήλαιο του Περάματος καθώς και την Λίμνη των Ιωαννίνων, ενώ την Πέμπτη μέρα επισκέφτηκαν τα Τζουμέρκα με στάσεις στην Μονή Κηπίνας, Άγναντα, Πράμαντα, πέρασμα Μπάρου. Περισσότερα μπορείτε δείτε εδώ: http://www.fim-live.com/en/article/fim-mototour-of-nations-2017-1/ και εδώ: http://www.motoe.gr/touristiko/perigrafes/81-fim-mototour-of-nations-2017-ipeiros.
  Όπως φαίνεται καθαρά και από τον εξοπλισμό αλλά και από την αξία των μοτοσυκλετών, πρόκειται για πολύ ευκατάστατους ταξιδιώτες, που έχουν και τον χρόνο και το χρήμα, μιας και σε αυτού του είδους τις συναντήσεις δεν εμπλέκονται αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και all-inclusive φτηνά πακέτα διακοπών. Οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από τα χρήματα που άφησαν, γέμισαν σελίδες επί σελίδων με φωτογραφίες και περιγραφές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  Αντίστοιχη διοργάνωση έχει αναλάβει ξανά η Ομοσπονδία μας για το 2019, όπου, μετά την Τοσκάνη το 2017 και τις Δαλματικές ακτές το 2018, θα διοργανώσουμε τον Ιούνιο του 2019 στη Ελλάδα το 38ο FIΜ-Motocamp, εκδήλωση τεράστιας παγκόσμιας προβολής που φέτος είχε 407 συμμετέχοντες, όχι μόνον από την Ευρώπη, αλλά και από Β. Αμερική και Ασία.

  Κατόπιν αυτών, πιστεύουμε ακράδαντα πως θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τον Μηχανοκίνητο τουρισμό, τόσο σε επίπεδο υποστήριξης, όσο και σε επίπεδο προδιαγραφών αλλά και πιστοποιήσεων όλων των εμπλεκομένων.
  Η Ομοσπονδία μας είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση και ενημέρωση.

  Για την Μοτοσυκλετιστική Ομοπσπονδία Ελλάδας
  Ο Έφορος Τουρισμού
  Παναγιώτης Καλαϊτζής

 • 18 Ιουνίου 2018, 21:35 | Γιώργος καρνακης

  Οι δραστηριότητες του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα έχει ανοδικές τάσεις (στον Όλυμπο μόνο έρχονται πάνω από 50000 τουρίστες κάθε χρόνο με ανοδική τάση) και μέσα από αυτήν θα δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας και θα μπουν ακόμα περισσότερα χρήματα στο κράτος.Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν σοβαρές νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μπεί μία τάξη στα επαγγέλματα τού ορεινού τουρισμού. Κάποια από αυτά είναι τα παρακάτω.

  1ον Εξαφάνιση του βασιλικού νόμου του 36 περί Ελλήνων οδηγών βουνού όπου εκμεταλλεύεται η ερασιτεχνική αθλητική ομοσπονδία ορειβασίας αναρρίχησης ΕΟΟΑ διότι δεν αρμόζει στα ευρωπαϊκά και τα συνταγματικά σημερινά μας δεδομένα.

  2ον Τακτοποίηση των επαγγελμάτων τών διεθνών οδηγών-συνοδων βουνού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_en.htm
  οδηγία η οποία δίνει πράσινη κάρτα για όλη Ε.Ε υπό την αιγίδα των διεθνών οργανισμών.
  https://ifmga.info/ https://www.uimla.org/cms/index.php?id=44.

  3ον Τακτοποίηση των επαγγελμάτων τού συνοδού βουνού αποφοίτων των ΙΕΚ με αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  4ον Αδειοδότηση σε εταιρείες, φυσικά η νομικά πρόσωπα για δημιουργία ιδιωτικών σχολών για ΟΛΑ τα επαγγέλματα του ορεινού τουρισμού (οδηγοί , συνοδοί, εκπαιδευτές, διασώστες κλπ)
  σύμφωνα με τά ευρωπαϊκά πρότυπα , αποκτώντας ταυτόχρονα από το κράτος πιστοποίηση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπως ακριβώς γίνεται στις καταδύσεις.

  5ον Δημιουργία δημόσιας σχολής οδηγών βουνού (όπως τα ΙΕΚ συνόδων βουνού) και σχολής διασωστών βουνού.

  6ον Τακτοποίηση ώστε να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος σε ορεινό περιβάλλον και αερομεταφοράς από ιδιωτικές εταιρείες ή δημιουργίας αντίστοιχης κρατικής υπηρεσίας με ανάλογο προσωπικό και ελικοπτέρων στις πιο σημαντικές περιοχές της Ελλάδας.(στο εξωτερικό υπάρχει σοβαρή κάλυψη είτε από ιδιωτικές είτε από δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες ο τουρίστας υποχρεωτικά ασφαλίζεται αλλιώς πληρώνει την διάσωση του)
  και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

  *Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπλακούν αθλητικοί σύλλογοι ή ερασιτεχνικά σωματεία ή ερασιτέχνες αθλητικές ομοσπονδίες στα θέματα τών επαγγελμάτων του ορεινού τουρισμού διότι παραβιάζονται η εθνική νομοθεσία και η ευρωπαϊκές οδηγίες*

  Σε περίπτωση που δεν γίνουν οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις ο ορεινός τουρισμός στην Ελλάδα ΔΕΝ θα τύχει καμίας ανάπτυξης.

 • 18 Ιουνίου 2018, 08:02 | ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

  Πρέπει να υπάρχει ειδική περιγραφή στον όρο ΑΝΑΨΥΧΗ.
  Δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο τον όρο «αναψυχή».
  Αναψυχή με σεβασμό στη φύση, στις τοπικές κοινωνίες χωρίς απόβλητα, ηχορύπανση, καταστροφή του εδάφους, αλλοίωση του τοπίου.

  «Γουρούνες», τζιπ και θαλάσσια μέσα που πάνε παντού και διαταράσσουν τα οικοσυστήματα δεν είναι αναψυχή υπαίθρου.

 • 17 Ιουνίου 2018, 20:02 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ

  Επιτρέψτε μου και εγώ να επαναλάβω πως ο όρος αθλητικός τουρισμός δεν είναι δόκιμος για τις δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας.

  Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε και να βρείτε προδιαγραφές που έχουν μπει για πολλές δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας.
  https://www.uimla.org/cms/index.php?id=44

  https://ifmga.info/

  http://hateoa.gr/

  http://www.alpine-rescue.org/xCMS5/WebObjects/nexus5.woa/wa/menu?id=1063

  http://www.mountain-training.org/Content/Uploaded/Downloads/MLT/ef948181-603b-4997-895a-9753ad8f18b7.pdf?utm_source=Website&utm_medium=Link&utm_campaign=ML%20Handbook

  https://swiftwatersafetyinstitute.com/

  http://www.canyoning.gr/profileeg.php

  http://www.cic-canyoning.org/en/courses/

 • 14 Ιουνίου 2018, 15:58 | ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Αρχικά, πολλά συγχαρητήρια στο υπουργείο Τουρισμού που πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει τον χώρο του εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
  Συνοπτικά:
  1ον: όσοι ασκούν υπαίθριες δραστηριότητες πρέπει να έχουν συγκεκριμένο ΚΑΔ.
  2ον: Άρθρο 05 – αλλαγή τίτλου σε «Τουρισμός Ενεργής Αναψυχής& Περιπέτειας». Η λέξη «αθλητικός» παραπέμπει αυτομάτως σε αθλητισμό, όχι τουρισμό και απομακρύνει μερίδα τουριστών από την συμμετοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες. Εξάλλου με βάση την European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE),ο όρος είναι active leisure.
  3ον: να οριστεί ποιοι είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα να ασκούν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Πχ. η πεζοπορία απλή ή ορεινή, ασκείτε και από απόφοιτους ΙΕΚ ειδικότητας ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ, η οποία διδάσκεται από το 2005 όταν ήταν ακόμη υπό την σκέπη του υπουργείου Τουρισμού. Ωστόσο έως και σήμερα, δεν έχουν αναγνωριστεί με ΚΥΑ τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με αποτέλεσμα πάσης φύσεως επιτήδειοι να βρίσκουν νομοθετικό κενό και να ασκούν παρανόμως το επάγγελμα αυτό.
  4ον: Άρθρο 6 – παράγραφος 2 & 3, τα τουριστικά γραφεία καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που θέλουν το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Ενεργής Αναψυχής – Περιπέτειας, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένους επαγγελματίες για τις δραστηριότητες που ασκούν προκειμένου να λάβουν το σήμα.
  5ον: Άρθρο 8-παραγραφος 2. Οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων τουρισμού ενεργής αναψυχής – περιπέτειας, θα πρέπει να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα (βλ. European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE)

 • 13 Ιουνίου 2018, 21:39 | τραχανας βασιλης

  Στο παραρτημα δεν αναφερονται τρεις ακομα δραστηριοτητες .

  1.- Ελκυθρο μηχανοκινητο (snowmobiles).

  2.-Παρκο περιπετειας(adventure park)

  3.-Εκδρομικο σκι -χιονοσανιδα (αναβαση με χιονοδιαστρωτηρα)

  και τις τρεις δραστηριοτητες τις ασκουμε 11 χρονια με επιτυχια θα ηταν ελλειψη να μην συμπεριλαμβανονταν στην Κ.Υ.Α.

 • Σχετικά με την αδειοδότηση, τους κανονισμούς ασφαλούς διοργάνωσης και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού προτρέπω τους εμπλεκομένους να αναζητήσουν την συμβολή και στήριξη του συνδέσμου εταιριών υπαιθρίων δραστηριοτήτων ΣΕΤΕΥΔ
  http://www.hateoa.gr, που εκπροσωπεί των χώρο και έχει μέλη με πολύχρονη εμπειρία και διάθεση να τη μεταδώσουν.