• Σχόλιο του χρήστη 'Βάιος Κυριάκης' | 17 Ιουνίου 2018, 13:01

    Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι αγκάθι σε κάθε είδους προσπάθεια παροχής υπηρεσιών αθλοτουρισμού. Στην βάση του ότι ο τουρισμός αυτού του είδους αποσκοπεί στην αναψυχή του τουρίστα/τριάς, θα πρέπει να δωθεί σαφώς ένα πλαίσιο για το ποιος/α μπορεί να ψυχαγωγήσει τον/ην πελάτη/τισσα. Βασικές είναι οι γνώσεις στο αντικείμενο του αθλήματος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, αλλά και οι γνώσεις ασφαλείας, και μάρκετινγκ, και παροχής Α βοηθειών. Σίγουρα η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από αξιόπιστους φορείς και όχι αναρμόδιους. Αλλιώς θα γεμίσει η Ελλάδα από ημιεπαγγελματιες που μόνο κακό κάνουν στο προϊόν του αθλοτουρισμού. Υπάρχει και το θέμα του από ποιον θα εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες του αθλοτουρισμού. Δεν είναι σκοπός να τρέχουν οι ενδιαφερόμενοι στην Ευρώπη σε σχολές για να πάρουν τα διαπιστευτήρια. Στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε τις ήδη υπάρχουσες δομές και υποδομές δηλαδή (ΤΕΦΑΑ και ΤΟΔΑ), υπάρχουν τμήματα που διδάσκονται μαθηματα για τον Αθλητισμό αναψυχής και για μάρκετινγκ και την οργάνωση του αθλοτουρισμού. Η κατάρτιση των επαγγελματιών του αθλοτουρισμού πρέπει να περνά μέσα από επίσημα κανάλια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και όχι άτυπα. Ο μόνος λόγος που πρέπει να υπάρχει η πιστοποίηση είναι η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αλλιώς θα βρεθούμε να έχουμε αγρότες που είναι και οδηγοί βουνού, ή ψαράδες που δίνουν μαθήματα καταδύσεων...