• Σχόλιο του χρήστη 'Γαρμπής Διονύσιος' | 17 Ιουνίου 2018, 13:42

    Δεν έχει ληφθεί υπ όψη η ήδη υπάρχουσα "ωρίμανση" του θέματος. Οι εκκρεμότητες που άφηνε η ΚΥΑ 27217/2013 (ΦΕΚ Β 3077/2013) ήταν ελάχιστες και συγκεκριμένες. Με το παρόν επανερχόμαστε σε γενικότητες.