Άρθρο 17 – Τουρισμός υγείας

Τουρισμός Υγείας είναι ειδική μορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών η οποία συνδυάζει διακοπές με πρόληψη και θεραπεία σωματικών και ψυχικών-πνευματικών ασθενειών. Αφορά όλες τις σχέσεις και τα φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα μιας αλλαγής τοποθεσίας και διαμονής ατόμων και στόχο έχουν την προαγωγή, τη σταθεροποίηση και την αποκατάσταση, όταν απαιτείται, της φυσικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας, με τη χρήση υπηρεσιών σε ένα μέρος το οποίο δεν αποτελεί τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους ή εργασίας τους.
Ο τουρισμός υγείας περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κατηγορίες: τον Ιατρικό Τουρισμό, τον Ιαματικό – Θερμαλιστικό τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας.
1. Ο Ιατρικός Τουρισμός αναφέρεται στην μετακίνηση εντός – εκτός συνόρων ατόμων με διάφορα είδη προβλημάτων υγείας και στην παροχή ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας, που έχει σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διατήρηση της προσωπικής τους υγείας. Οι ασθενείς συνήθως συνοδεύονται από φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα (υγιή) τα οποία διαμένουν κοντά στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του. Ο ιατρικός τουρισμός περιλαμβάνει, όπως και τα άλλα τουριστικά προϊόντα, πέραν της ιατρικής περίθαλψης, υπηρεσίες μεταφοράς, ενημέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαμονής σε ξενοδοχεία.
Στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού δίνεται επίσης η δυνατότητα στα άτομα που έχουν ανάγκη διαχρονικής ιατρικής φροντίδας, όπως είναι οι άνθρωποι που πάσχουν από νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και άλλες χρόνιες ασθένειες, να κάνουν απρόσκοπτα τα ταξίδια τους σε τουριστικούς προορισμούς που επιθυμούν.
2. Ο Ιαματικός – Θερμαλιστικός Τουρισμός είναι μία ειδική μορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων για θεραπευτικούς σκοπούς σε ειδικές εγκαταστάσεις. Συνίσταται ακόμη σε ένα σύνολο οργανωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων με κυρίαρχο στοιχείο την χρήση των ιαματικών νερών, και με στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου.
3. Ο Τουρισμός Ευεξίας είναι το άθροισμα όλων των σχέσεων και των φαινομένων που είναι αποτέλεσμα ενός ταξιδιού και διαμονής ατόμων, των οποίων το κύριο κίνητρο είναι να αποκαταστήσουν, να διατηρήσουν και να προάγουν την σωματική και πνευματική τους υγεία, αλλά και την κοινωνική τους ευημερία. Η ευεξία αφορά την προληπτική πλευρά και συνδυάζει στάσεις και δραστηριότητες για την πρόληψη ασθενειών, βελτίωση της υγείας και ενίσχυση της ποιότητας της ζωής. Συμπεριλαμβάνει τις κατηγορίες πρωτογενών τουριστών που αποκλειστικά ταξιδεύουν για λόγους ευεξίας και δευτερογενών τουριστών που επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ευεξίας ως μέρος οποιουδήποτε είδους ταξιδιού.
Ο Τουρισμός Υγείας παρέχεται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που είναι οι μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα κέντρα Αναζωογόνησης (spa) και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.).

 • • Παράγραφος 2) Ιαματικός – Θερμαλιστικός Τουρισμός
  Η περιοχή του Μεσολογγίου διαθέτει ιαματικά λουτρά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Πιο συγκεκριμένα, η λάσπη της Λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας έχει πιστοποιηθεί ως ιαματική. Πλήθος επισκεπτών έχουν έρθει κατά καιρούς στην περιοχή για να επωφεληθούν από τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών λουτρών και της συγκεκριμένης λάσπης.
  Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν επενδύσεις στην γύρω περιοχή, λόγω της συνθήκης Ramsar και του γεγονότος ότι τα ιαματικά λουτρά βρίσκονται εντός του θαλάσσιου πεδίου.
  Παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο της κατ’ εξαίρεση απλούστευσης των διαδικασιών, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα οικόπεδο 44 στεμμάτων πλησίον της Λιμνοθάλασσας, που ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία, για την κατασκευή ξενοδοχείου και υποδομών για τα ιαματικά λουτρά.
  Για το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

 • Τόποι θετικής ενέργειας

  Κόσμος από όλο τον πλανήτη ψάχνει όλο και περισσότερο μέρη τα οποία έχουν καλή ενέργεια, θετική, ψυχικής υγείας και ηρεμίας. Προτείνεται να γίνει η ανάλογη προώθηση.
  Ένας καταγεγραμμένος τόπος θετικής ενέργειας είναι η Μονόλιθος Ρόδου, δυτικά και νότια του νησιού καθώς και το νησί Χάλκη.
  Όλη η Ελλάδα έχει τέτοιους ενεργειακούς τόπους θετικής ενέργειας οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι.

  Η πρόταση γίνεται από τον Γιώργο Θυρή ο οποίος έχει δέκα χρόνια που αποκεντρώθηκε στο μικρό και πανέμορφο χωριό Μονόλιθος δυτικά και νότια της Ρόδου όπου συνδυάζει βουνό, δάσος και θάλασσα. Εκεί διαχειρίζεται δύο μικρά καταλύματα που δουλεύουν όλο το χρόνο με τουρίστες που έρχονται για να κάνουν εναλλακτικές δραστηριότητες μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Ο Γιώργος Θυρής δραστηριοποιείται ενεργά στο να ‘’βάλει τις βάσεις‘’ για την προσέλκυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την προώθηση τους. Είναι επίσης μέλος στο τουριστικό τμήμα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

 • Παρατηρήσεις-Προτάσεις Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

  Η παράγραφος (1 ) του άρθρου 17 που δίνει τον ορισμό του ιατρικού τουρισμού χρήζει αναδιατύπωσης.
  Θεωρούμε πως ο μετακινούμενος δεν αντιμετωπίζει κατ’ ανάγκη «διάφορα είδη προβλημάτων υγείας» αφού, και όντας υγιής, μπορεί να αναζητήσει τις υπηρεσίες εκείνες που θα του διατηρήσουν ή βελτιώσουν την ψυχοσωματική του υγεία και ευεξία. Η διατύπωση του πρώτου εδαφίου έχει αντιφατικές παραδοχές αφού η ύπαρξη «διαφόρων ειδών προβλημάτων υγείας» αντιβαίνει στις έννοιες «της πρόληψης, της διάγνωσης και της διατήρησης της προσωπικής τους υγείας».
  Επίσης θεωρούμε πως πρέπει να καταγραφεί πως, όπως καταδεικνύεται από την εμπειρία αλλά και από δημοσιεύσεις στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας/ WHO [βλ. http://www.who.int/global_health_histories/seminars/kelley_presentation_medical_tourism.pdf%5D, η πιο δημοφιλής αναζήτηση παροχής υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού εκτός συνόρων είναι η οδοντιατρική περίθαλψη. Με δεδομένο δε πως η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και παράμετρο της γενικής υγείας και ευημερίας, με δεδομένο πως τα στοματικά νοσήματα αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως και με παραδεδεγμένη την αναγκαιότητα μεγαλύτερης αφομοίωσης/ενσωμάτωσης της στοματικής υγείας μέσα στην προαγωγή της γενικής υγείας [http://www.cedentists.eu/index.php?option=com_newsletter&view=newsletter&id=186&tmpl=newsletter] [http://www.cedentists.eu/index.php?option=com_newsletter&view=newsletter&id=169&tmpl=newsletter] κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη του όρου «οδοντιατρικές» στην κάτωθι προτεινόμενη διατύπωση.
  Με το προαναφερθέν σκεπτικό θεωρούμε αδόκιμη τη χρήση του όρου «ασθενής» όπως και τον επιθετικό προσδιορισμό για τα συνοδά μέλη «υγιή», για ευνόητους λόγους.
  Τέλος, θεωρούμε αδόκιμη και περιττή τη διάκριση μεταξύ χρόνιων και μη ασθενών, που εισάγεται με το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου. Ο όρος «ιατρικός τουρισμός» του πρώτου εδαφίου οφείλει να καλύπτει όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων για τις ως άνω υπηρεσίες προσώπων.
  Καταλήγοντας προτείνουμε:
  Άρθρο 17, παράγραφος 1
  Ιατρικός τουρισμός είναι η μετακίνηση ενός προσώπου από τον τόπο διαμονής του σε άλλον, εντός/εκτός συνόρων προκειμένου να του παρασχεθούν ιατρικές/οδοντιατρικές υπηρεσίες.

 • 26 Ιουνίου 2018, 00:12 | Παναγιώτης Νόιφελτ

  Υγεία, Ασφάλιση και Επικοινωνία

  Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Το παρακάτω δεν αποτελεί σχόλιο επαγγελματία των ιατροφαρμακευτικών κλάδων και αυτών της περίθαλψης, αλλά μια μικρή διαπίστωση ή παρατήρηση αν θέλετε, που ενδέχεται να συνδέεται με σειρά προγραμμάτων και πιθανών συνεργασιών, καθώς επίσης και με ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνίας ανάμεσα σε φορείς επαγγελματίες και κλάδους. Ίσως φανεί χρήσιμη.

  Δημιουργία προγραμμάτων υγείας (έως και την ενθάρρυνση του ευρωκοινοβουλίου να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υγείας στους κλάδους του τουρισμού), δημιουργία προγραμμάτων και προϊόντων ασφάλισης και πρόνοιας για όλους τους επισκέπτες και προβολή αυτών των προγραμμάτων και επέκταση συνεργιών μέσα από συνεργασίες φορέων όπως το ΕΚΑΒ ή το ΕΣΥ με ταξιδιωτικούς πράκτορες του εξωτερικού (σε επίπεδο αναφοράς κινήσεων) ή ανανέωση σχέσεων και αναβάθμιση ανάλογα εθνικά συστήματα υγείας του εξωτερικού. Σαφώς και υπάρχουν θεσπισμένες σχέσεις ανάμεσα σε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Επίσης, καλό θα είναι, το ίδιο το σύστημα να δημιουργήσει τον επικοινωνιακό μηχανισμό ή δίαυλο, ώστε να ενημερώνει τους τουρίστες-επισκέπτες για τις δυνατότητες, τις υπηρεσίες και ιατρικά κέντρα της Ελλάδας(όχι σε μορφή καταλόγου μόνο, αλλά και τοπικά), στην περίπτωση που δεν έχουν προμηθευτεί ανάλογα προϊόντα από τη χώρα προέλευσης (σίγουρα θα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο εξωτερικό). Προϊόντα όπως ταξιδιωτικές ασφάλειες υγείας ή διαμονής, θα μπορούσαν αν δεν γίνεται ήδη, να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική αγορά στηρίζοντας και τις τοπικές κοινωνίες.

  Μια μικρή παράγραφος ή πρόταση στο νομοσχέδιο θα αρκούσε ώστε να υπάρχει η πιθανότητα κάποιας εφαρμογής, ως πρόβλεψη, ώστε να μην ορίζεται ως εξαίρεση.

 • 25 Ιουνίου 2018, 15:44 | Γαρμπής Διονύσιος

  Οι υπογράφοντες πρόεδροι Οδοντιατρικών Συλλόγων, θεωρούμε ότι είναι σαφής η ανάγκη άμεσης δημιουργίας ευνοϊκού νομικού πλαισίου που θα αποσαφηνίζει τους όρους ανάπτυξης του Οδοντιατρικού Τουρισμού ως τμήματος του τουρισμού υγείας και ζητούμε να συμπεριληφθούν στον παρόντα νόμο διατάξεις για τα εξής:
  1) Προϋποθέσεις ασφαλούς χορήγησης αναλγησίας με πρωτοξείδιο του αζώτου στο χώρο του οδοντιατρείου.
  2) Προϋποθέσεις αδειοδότησης των μονάδων ταχείας νοσηλείας πιθανώς μέσω οδοντιατρικών συλλόγων
  3) Αποκλεισμός παρόχων που δεν θα απευθύνονται στον εγχώριο πληθυσμό
  4) Τροποποίηση του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης στο εξωτερικό των ομογενών η άλλων για την δυνατότητα οδοντιατρικής θεραπείας στην Ελλάδα.
  5) Καθορισμός πλαισίου πιστοποίησης των παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από κρατικούς φορείς υπουργείων υγείας και τουρισμού με την συμμετοχή της ΕΟΟ.

  Γαρμπής Διονύσιος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας
  Διακογεωργίου Νικόλαος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσων
  Μενενάκου Μαρία, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά
  Μουτούσης Γεώργιος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας

 • 25 Ιουνίου 2018, 00:27 | Εμμανουέλα

  να αποκλειστεί από τον ιατρικό τουρισμό ρητά και κατηγορηματικά η διεξαγωγή οποιασδήποτε φύσης και έκτασης χειρουργικών επεμβάσεων. έτσι όπως διατυπώνεται είναι πολύ γενικό και αόριστο.

 • Δεν αναφέρεται πουθενά ο senior-friendly τουρισμός. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (όχι μόνο 3ης ηλικίας) δεν ανήκουν απαραίτητα στις ομάδες ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες (παρόλο που πολλές φορές μπορεί να παρουσιάζονται κινητικές ή άλλες δυσκολίες). Στο εξωτερικό υπάρχουν ολόκληρα πρωτόκολλα και πιστοποιήσεις για τέτοιου είδους δυνατότητες τουρισμού (βλ.Ισπανία). Η πρωτοποριακή πιστοποίηση accessibility pass είναι σημαντικό να ληφθεί ως μια παγκόσμια βέλτιστη πρακτική και να ενταχθεί το νομοσχέδιο. Η ομάδα των ατόμων 55+ ως τουρίστες στη χώρα μας είναι πολυπληθής για να μην της δώσουμε τη δέουσα σημασία.

 • 24 Ιουνίου 2018, 16:57 | Γαρμπής Διονύσιος

  Οι υπογράφοντες πρόεδροι Οδοντιατρικών Συλλόγων θεωρούμε ότι είναι ανάγκη άμεσης δημιουργίας ευνοϊκού νομικού πλαισίου που θα αποσαφηνίζει τους όρους ανάπτυξης του Οδοντιατρικού Τουρισμού ως τμήματος του τουρισμού υγείας. Ζητούμε να συμπεριληφθούν στο νόμο τα εξής:

  1) Προϋποθέσεις ασφαλούς χορήγησης αναλγησίας με πρωτοξείδιο του αζώτου στο χώρο του οδοντιατρείου.
  2) Προϋποθέσεις αδειοδότησης των μονάδων ταχείας νοσηλείας πιθανώς μέσω των οδοντιατρικών συλλόγων.
  3) Αποκλεισμός από τον οδοντιατρικό τουρισμό παρόχων που δεν θα απευθύνονται στον εγχώριο πληθυσμό.
  4) Τροποποίηση του δεοντολογικού κανονισμού οδοντιάτρων ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης στο εξωτερικό των ομογενών η άλλων για την δυνατότητα οδοντιατρικής θεραπείας στην Ελλάδα.
  5) Καθορισμός πλαισίου πιστοποίησης των παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από κρατικούς φορείς υπουργείων υγείας και τουρισμού με την συμμετοχή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

  Γαρμπής Διονύσιος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας.
  Διακογεωργίου Νικόλαος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσων.
  Μενενάκου Μαρία, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά.
  Μουτούσης Γεώργιος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας.

 • 22 Ιουνίου 2018, 19:31 | Ναπολέων Κάτσος

  Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που το Νομοσχέδιο θέτει τη προστασία του περιβάλλοντος και την ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία στην καρδιά του Θεματικού Τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης που τα άρθρα του Νομοσχεδίου καλύπτουν πλείστες πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας με σκοπό τη βιωσιμότητα και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

  Θα θέλαμε να επιστήσουμε προσοχή σε δύο ζητήματα όσον αφορά τον Τουρισμό Υγείας στον παρόν άρθρο (17).

  Το νομοσχέδιο υιοθετεί, σωστά κατά τη γνώμη μας, ένα ευρύ και τριμερή ορισμό του τουρισμού υγείας, ο οποίος διακρίνεται σε ιατρικό (παράγραφος 1), ιαματικό-θερμαλιστικό (παράγραφος 2) και σε τουρισμό ευεξίας (παράγραφος 3).

  Ωστόσο, στην κατακλείδα του άρθρου, εκεί όπου ορίζεται πού παρέχεται ο τουρισμός υγείας, ίσως από παράλειψη, έχει μείνει έξω από τις προβλέψεις το πρώτο σκέλος, ο ιατρικός τουρισμός. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «Ο Τουρισμός Υγείας παρέχεται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που είναι οι μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα κέντρα Αναζωογόνησης (spa) και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.).»

  Αυτές οι προβλέψεις καλύπτουν τον ιαματικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας, αλλά δεν ορίζουν πού προσφέρεται ο ιατρικός τουρισμός. Για παράδειγμα, έρχεται αλλοδαπός/ή στην Ελλάδα για να κάνει οδοντιατρικές επεμβάσεις και μαζί με τον/την σύντροφό του μένει σε ένα ξενοδοχείο για 10 ημέρες. Το παράδειγμα είναι υποθετικό και μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις οδοντιατρικές επεμβάσεις με οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. Το ερωτήμα που προκύπτει είναι ποιός είναι ο πάροχος του ιατρικού τουρισμού σε αυτή την περίπτωση; Είναι η μονάδα που προσφέρει τις υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17; Ή είναι η μονάδα όπου διαμένουν οι ασθενείς και οι συγγενείς αυτών που κάνουν χρήση των ιατρικών υπηρεσιών, όπως πάλι αναφέρεται στην ίδια παράγραφο; Ή είναι και οι δύο, δηλαδή και η μονάδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και η μονάδα παροχής τουριστικών υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει κάποια σύμβαση συνεργασίας; Δεν διασαφηνίζεται αυτό.

  Ωστόσο, υπάρχει ήδη ΚΥΑ του 2013 ΚΥΑ 27217/2013 (ΦΕΚ Β 3077/2013) η οποία ορίζει ποιοί είναι οι πάροχοι ιατρικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι «Πάροχος Ιατρικού Τουρισμού: Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος λειτουργεί νομίμως και παρέχει συνολικά ή κατά τμήμα ή μονάδα υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας»

  Άρα μπορεί να συμπληρωθεί το κενό του νέου νομοσχεδίου, με δύο τρόπους: είτε με σαφή αναφορά στην πρότερη ΚΥΑ, είτε όχι. Δηλαδή η νέα διατυπωση να είναι «Ο Τουρισμός Υγείας παρέχεται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που είναι οι μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα κέντρα Αναζωογόνησης (spa), τα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.) και σε μονάδες παροχής ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας, ***όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (και σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ΚΥΑ 27217/2013, (ΦΕΚ Β 3077/2013))***».

  Εάν δεν διασαφηνιστεί το κενό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα υπάρξει μια δυσαρμονία, όπου στη χώρα μας θα υπάρχει νόμος για το ποιός προσφέρει ιαματικό-θερμαλιστικό τουρισμό και τουρισμό υγείας, αλλά όσον αφορά στον ιατρικό τουρισμό η απόφαση θα είναι μόνο σε υπουργικό επίπεδο. Αυτό πάλι μπορεί να έχει συνέπειες για τον αναπτυξιακό νόμο και άλλα θέματα στο μέλλον.

  Τέλος, ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την η ΚΥΑ του 2013 που κάνει πρόβλεψη για μητρώο παρόχων ιατρικού τουρισμού και πιστοποίηση. Αντίστοιχα, υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις για μητρώο και πιστοποιητικό ιαματικού τουρισμού και υπουργικές αποφάσεις για Κέντρα Αναζωογόνησης. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει αναφορά στο Νομοσχέδιο σε μητρώο και πιστοποίηση με βάση ΥΑ ή ΚΥΑ, και για τα τρία σκέλη του τουρισμού υγείας, δηλαδή ιατρικό, ιαματικό και τουρισμό ευεξίας;

 • 21 Ιουνίου 2018, 22:15 | Αναστασία Ψουρούκα

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 1 της ΚΥΑ 27217/2013 «Πάροχος Ιατρικού Τουρισμού: Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος λειτουργεί νομίμως και παρέχει συνολικά ή κατά τμήμα ή μονάδα υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.».

  Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της ΥΑ 2704/2018 «Ιαματικός τουρισμός είναι ειδική μορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις» και ως «Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερμά), ατμοί, φυσικά αέρια, πηλοί ή ηφαιστειακών λίθων, που έχουν ιαματικές ιδιότητες, αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου» (σ.σ. «του παρόντος νόμου» μάλλον αναφέρεται στο ν. 3498/06)

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4238/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ.40 του ν. 4272/14, «Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3498/2006, δύναται να αναγνωρίζονται ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.»

  Με βάση τα παραπάνω, το τελευταίο εδάφιο του παρόντος άρθρου, σε ποιες ακριβώς εγκαταστάσεις αναφέρεται; και εάν θεωρηθεί ότι ο ιατρικός τουρισμός παρέχεται σε εγκαταστάσεις μονάδων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο ιαματικός – θερμαλιστικός τουρισμός παρέχεται σε ειδικές εγκαταστάσεις που κάνουν χρήση αναγνωρισμένου ιαματικού φυσικού πόρου (ΜΙΘ, ΚΙΤ-Θ κ.α.), τότε σε ποιες εγκαταστάσεις παρέχεται ο τουρισμός ευεξίας;

 • 17 Ιουνίου 2018, 13:18 | Γαρμπής Διονύσιος

  Το παρόν δεν λαμβάνει υπ’ όψη του την υπάρχουσα «ωρίμανση» του θέματος, όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Η ΚΥΑ 27217 /2013 (ΦΕΚ Β 3077 /2013) άφηνε λίγα ζητήματα για νομοθετική ρύθμιση. Έχουν ήδη χαθεί πέντε χρόνια και επανερχόμαστε σε φάση μεγαλύτερης ασάφειας.

 • 17 Ιουνίου 2018, 13:42 | Γαρμπής Διονύσιος

  Δεν έχει ληφθεί υπ όψη η ήδη υπάρχουσα «ωρίμανση» του θέματος. Οι εκκρεμότητες που άφηνε η ΚΥΑ 27217/2013 (ΦΕΚ Β 3077/2013) ήταν ελάχιστες και συγκεκριμένες. Με το παρόν επανερχόμαστε σε γενικότητες.

 • Διαπιστώνω πως δεν αναφέρετε πουθενά ο Προσβάσιμος Τουρισμός ή Τουρισμός αμεα , αν και αφορά και 3ης ηλικίας.
  Απίστευτα ποσά δαπανούν οι αμεα κ οικογένειες αυτών
  η ιστοσελίδα European Network for Accessible Tourism θα σας δώσει μια πολύ καλή εικόνα.Εκεί επίσης (στο ελληνικό τμήμα) υπάρχουν οι κατάλληλοι ανθρωποι που θα σας φανούν χρήσιμοι όταν συνειδητοποιήσετε τα πραγματικά τεράστια οικονομικά κ όχι μόνο ,οφέλη που μια σωστή προσέγγιση ,σχεδιασμός,στρατηγική,μπορεί να προσφέρει σ αυτόν τον τομέα του τουρισμού.